Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde): Samenwerking

Samenwerking binnen GZA

De mantelzorger heeft een belangrijke rol in het leven van de oudere. We willen deze persoon dan ook actief betrekken in de zorgplanning, in overleg met de oudere zelf. Dit kan zowel tijdens een ziekenhuisopname als tijdens een bezoek op het geriatrisch dagziekenhuis.

Niet elke oudere persoon wordt opgenomen op een afdeling geriatrie. Een goede samenwerking met andere medische diensten binnen de GZA Ziekenhuizen wordt ondersteund door de Interne Liaison Geriatrie (ILG). De ILG heeft de opdracht om de geriatrische zorgcultuur in het ganse ziekenhuis te versterken door ondersteuning te bieden en expertise te delen.

verzorgster geriatrie

Samenwerking buiten GZA

Huisartsen, woonzorgcentra, thuiszorgteams en andere hulpverleners buiten de GZA Ziekenhuizen kunnen voor aanvullende geriatrische expertise ook contact opnemen met de (Externe) Liaison Geriatrie (ELG).