Hart- en vaatziekten (Cardiologie): Samenwerking

campus Sint-Augustinus - route 171 

campus Sint-Vincentius - route 175 

campus Sint-Jozef - gelijkvloers 

polikliniek Hof ter Schelde

Samenwerking tussen verschillende medische diensten

Natuurlijk werken niet alleen de teams (verpleegafdeling, hartbewaking, raadpleging, hartkatheterisatie) binnen de dienst cardiologie samen. Ook de verschillende medische diensten in onze ziekenhuizen streven ernaar om samen zo snel mogelijk tot de diagnose en de vereiste behandeling te komen bij de patiënt die zich aanbiedt. Aandoeningen houden immers geen rekening met de grenzen van de verschillende specialisaties.

De GZA-specialisten vangen acute hartproblemen snel en volgens de meest recente wetenschappelijke normen op. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de diensten 100/MUG, spoedgevallen en intensieve zorg. 

Samenwerking met andere ziekenhuizen of organisaties

Naast de samenwerking tussen de verschillende medische diensten binnen GZA Ziekenhuizen, maken we ook deel uit van grotere netwerken en organisaties. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op ons werkterrein en kunnen we samen met de andere organisaties de meest moderne en vaak dure medische apparatuur/technieken aanbieden aan onze patiënten.