Intensieve zorg: Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 226

campus Sint-Vincentius - route 151 

Op de intensieve zorg spreken we over drie soorten behandelingen:

  • Tijdelijke overname van de ademhaling, nierfunctie en/of andere levensnoodzakelijke functies tot de patiënt opnieuw volledig zelfstandig kan functioneren.
  • Nauwkeurige opvolging, controle en ondersteuning van vitale functies en parameters (temperatuur, bloeddruk …) om zo complicaties te voorkomen door snel in te grijpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nierfalen na een zware operatie vaak vermijden door voldoende vocht te geven en/of de werking van het hart te optimaliseren door toediening van medicijnen.
  • Behandeling van de oorzaak van de ziekte – bijvoorbeeld door antibiotica toe te dienen bij bepaalde infecties of pleuravocht te draineren. Deze behandelingen gebeuren in nauw overleg met andere specialismen.

Bezoek je een familielid of kennis die op intensieve zorg ligt?

Dan zal je misschien even moeten wennen aan de geluiden en lichtjes van de bewakings- en beademingstoestellen of monitoren, en aan alle slangetjes en buisjes waarmee de patiënten verbonden zijn aan deze apparatuur. Je kan de artsen en verpleegkundigen op de afdeling altijd aanspreken indien je meer uitleg wenst. Hieronder lichten we alvast kort toe waarvoor deze buisjes en slangetjes dienen. 

Arteriële katheter

Een arteriële katheter is een kunststof buisje dat direct in een slagader wordt geplaatst. Zo kunnen we de nodige bloedcirculatieparameters snel en nauwkeurig opvolgen (zoals meting van de bloeddruk als deze snel schommelt) of meerdere bloedstalen afnemen voor onderzoek zonder telkens weer te moeten prikken.

Perifere katheter

Een perifere katheter is een kunststof buisje dat in een zichtbare of voelbare ader geplaatst wordt, meestal ter hoogte van de voorarm. Zo kunnen we vocht en medicijnen rechtstreeks via de bloedbaan toedienen, zodat patiënten niet hoeven te slikken als zij daarvoor te ziek zijn.

Centraal veneuze katheter

Een centraal veneuze katheter is een kunststof buisje dat de arts in een grote ader plaatst. Deze ader kan enerzijds via echografie gelokaliseerd worden, anderzijds is er kennis van de anatomie nodig om te weten waar de ader normaal zou moeten liggen/lopen.
 

Intracraniële katheter

Een intracraniële katheter wordt in het operatiekwartier geplaatst door de neurochirurg. Het buisje wordt in een met vocht gevulde ruimte tussen de twee hersenhelften geplaatst en dient om de druk in de schedel te meten. Deze techniek gebruiken we vooral bij patiënten met een schedeltrauma.

Blaassonde

Een blaassonde is een kunststof buisje dat in de blaas wordt geplaatst zodat de urine kan weglopen. We kunnen dit instrument bovendien gebruiken om de druk in de blaas te meten, die gelijk moet lopen met de druk in de buik. Dit is belangrijk bij patiënten met ernstig zieke buikorganen.

Maagsonde

Een maagsonde is een kunststof buisje dat via de neus of uitzonderlijk via de mond naar de slokdarm tot in de maag geplaatst wordt. Via deze weg kan overtollig maagvocht weglopen en kan andersom ook voeding en medicatie toegediend worden bij patiënten die niet kunnen slikken.

Thoraxdrain

Een thoraxdrain is een kunststof buis die tussen de twee longbladen geplaatst wordt om vocht en/of lucht weg te laten lopen of weg te kunnen zuigen.

Endotracheale tube

Een endotracheale tube is een buis die meestal via de mond (maar soms ook via de neus) tot in de luchtpijp geplaatst wordt om patiënten te kunnen beademen via een beademingsmachine.

Percutane tracheotomie

Bij patiënten die langdurige beademing nodig hebben maken we een kleine opening via de huid van de keel tot in de luchtpijp (een percutane tracheotomie) voor de plaatsing van een kommavormig kunststof buisje dat aan het andere einde is aangesloten op een beademingsmachine.

Epidurale pijnstilling (ruggenprik)

Bij epidurale of peridurale analgesie of pijnstilling (“ruggenprik") dienst de anesthesist pijnverdovende medicatie toe via een klein buisje (katheter) in de rug, waardoor er continu verdovingsmiddel kan worden toegediend.

Continue nierdialyse (CVVHD)

Sommige patiënten worden 24/24 uur gedialyseerd. Dit gebeurt vooral bij instabiele patiënten met een erg lage bloeddruk en patiënten met ernstige infecties. Zo wordt de nierfunctie overgenomen en kunnen we bijvoorbeeld door bacteriën veroorzaakte giftige stoffen “uitwassen”.

Picco- of SwanGanzKatheter

Deze speciale katheters worden in een centrale ader of slagader geplaatst. Met deze katheters kunnen we het hartdebiet en de vullingstoestand opvolgen.