Intensieve zorg: Ons team

campus Sint-Augustinus - route 226

campus Sint-Vincentius - route 151 

Wie werkt er allemaal op de dienst intensieve zorg?

Bij de dienst intensieve zorg staat er een speciaal opgeleid team van artsen, assistenten in opleiding en verpleegkundigen dag en nacht klaar om maximale zorg te bieden. Zo is er 24 uur per dag een erkende arts-intensivist aanwezig – een arts die speciaal is opgeleid voor de behandeling van kritiek zieke patiënten. Alle intensivisten van zowel  campus Sint-Augustinus als campus Sint-Vincentius zijn arts-specialisten in de inwendige geneeskunde of anesthesie en dragen de bijzondere beroepstitel intensieve zorg.

Naast deze intensivisten maken ook internisten (artsen gespecialiseerd in inwendige geneeskunde, ziekten van de inwendige organen) en anesthesisten deel uit van het team. Vanzelfsprekend onderhouden al deze artsen nauwe contacten met de verwijzende arts of chirurg van diensten buiten intensieve  zorg.

Om perfecte zorg op kindermaat te kunnen garanderen, werken de artsen van intensieve zorg ook nauw samen met de kinderartsen van GZA Ziekenhuizen. Speciaal voor intensieve zorg opgeleide verpleegkundigen staan dan weer in voor de bewaking en verzorging van de patiënten.  Verscheidene verpleegkundigen volgden bovendien een extra pediatrische opleiding. Naast hun zorg voor de kinderen staan zij ook klaar om de ouders te informeren en te steunen in deze stresserende situatie.

Verder kan het team altijd beroep doen op bijvoorbeeld een kinesist (om patiënten een juiste ademhalingstechniek aan te leren, of later voor fysieke revalidatie van de spieren), een psycholoog, een diëtist of een logopedist. Patiënten en hun families kunnen zelf ook contact opnemen met maatschappelijk werkers van de sociale dienst van GZA Ziekenhuizen – zowel met vragen over psychische als sociale kwesties zoals administratieve of financiële problemen.

Met wie werkt de dienst intensieve zorg samen?

In zeer ernstige gevallen (waarbij er bijvoorbeeld een hartlongmachine nodig is of een dringende orgaantransplantatie), werkt GZA Ziekenhuizen samen met intensieve zorg van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) of het Universitair Ziekenhuis Leuven.