Intensieve zorg: Op bezoek

campus Sint-Augustinus - route 226

campus Sint-Vincentius - route 151 

Wat kan je verwachten?

Bezoek je een familielid dat op intensieve zorg ligt? Dan moet je misschien even wennen aan de geluiden en lichtjes van de verschillende bewakings- en beademingstoestellen of monitoren. En aan alle slangetjes en buisjes. Deze toestellen, buisjes, enzovoort zijn onderdeel van verschillende behandelmethodes en -technieken die de nodige lichaamsfuncties (de nieren, longen, het hart, …) tijdelijk kunnen overnemen en de gezondheidstoestand nauwlettend in de gaten houden. 

Door die buisjes en aansluitingen op de apparatuur is de bewegingsmogelijkheid van patiënten op intensieve zorg vaak beperkt. Om te voorkomen dat patiënten levensnoodzakelijke buisjes/slangetjes lostrekken (per ongeluk in hun slaap, of omdat zij door hun ziekte of door hersenproblemen in de war zijn), worden hun polsen soms ook vastgemaakt aan de bedrand.

Houd er verder ook rekening mee dat patiënten soms niet of nauwelijks kunnen spreken – bijvoorbeeld zolang zij beademd worden via een buisje dat door de mond naar de luchtpijp loopt, of dat ze mogelijk versuft reageren omdat ze zware pijnstillers of angstremmende medicijnen krijgen. Soms worden patiënten in een diepe slaap gehouden zodat het lichaam alle energie in het herstel van de basisfuncties kan steken.

Informatie en bezoektijden

Rust is van groot belang voor patiënten die op intensieve zorg liggen. Daarom is het aantal bezoekers en de bezoektijd (max. 2 x 30 minuten per dag) beperkt. Bij de opname van kinderen kunnen ouders het grootste deel van de tijd bij hun kind blijven. Voor informatie over een familielid of kennis op intensieve zorg kan je dag en nacht contact opnemen via de onderstaande, rechtstreekse telefoonnummers.

 • We vragen je in het belang van een zo goed mogelijke zorg om één contactpersoon aan te wijzen die de andere familieleden verder op de hoogte houdt.
   
 • Deze contactpersoon wordt zoveel mogelijk vooraf ingelicht over eventueel ingrijpende onderzoeken of behandelingen en mogelijke gevolgen of alternatieven daarvan. In hoogdringende situaties zal dit niet altijd mogelijk zijn en zullen de artsen naar eer en geweten de noodzakelijke behandelingen uitvoeren.
 • Campus Sint-Augustinus:
  Tel. 03 443 35 26 
  Bij voorkeur niet bellen tussen 7 en 11 uur wanneer de verzorging en de meeste onderzoeken plaatsvinden. Meer over de informatie- en bezoekregeling van de afdeling intensieve zorg lees je in de informatiefolder intensieve zorg campus Sint-Augustinus.
   
 • Campus Sint-Jozef:
  Tel. 03 444 12 27
   
 • Campus Sint-Vincentius:
  Tel. 03 285 20 32
  Bij voorkeur niet bellen tussen 7 en 11 uur wanneer de verzorging en de meeste onderzoeken plaatsvinden. Meer over de informatie-en bezoekregeling van de afdeling intensieve zorg lees je in de informatiefolder intensieve zorg campus Sint-Vincentius.