Kinder- en jeugdpsychiatrie : Samenwerking

campus Sint-Augustinus - route 436  

campus Sint-Vincentius - route 8

Samenwerking binnen GZA Ziekenhuizen

Het kinderteam werkt nauw samen met andere afdelingen binnen GZA Ziekenhuizen – denk bijvoorbeeld aan:

 • Kindergeneeskunde 
  Het komt regelmatig voor dat kinderen bij een kinderarts komen met lichamelijke klachten waarvan de oorzaak niet helemaal duidelijk is. Denk bijvoorbeeld aan buikpijn, hoofdpijn, langdurige vermoeidheid, moeilijkheden met zien of horen tot het niet goed kunnen bewegen van armen of benen. Om kinderen met dergelijke klachten zo goed mogelijk te helpen werkt de afdeling kindergeneeskunde met een tweesporenbeleid: kinderartsen volgen de kinderen op binnen het “medisch spoor”, terwijl zij voor het “psychosociaal spoor” het team van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie inschakelen.

  Verder liggen er op de afdeling kindergeneeskunde soms kinderen met een medisch probleem, die naast deze aandoening ook een leer-, gedrags-, opvoedings-, of emotioneel probleem hebben. Een probleem dat soms al voor de opname bestaat, soms het gevolg is van de opname of de lichamelijke aandoening. Denk bijvoorbeeld  aan plas-of stoelgangsproblemen, moeilijke slapers, eetproblemen, emotionele problemen als gevolg van een (chronische) ziekte,…  Ouders en/of de behandelende arts kunnen in zo’n geval de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie inschakelen.

  We bekijken dan in één of meerdere gesprekken samen met jou en jouw kind wat er precies aan de hand is. Na opname kan er indien nodig een korte opvolging of begeleiding gebeuren. Afhankelijk van het soort hulpvraag is een doorverwijzing naar een externe dienst mogelijk.
   

 • Neonatologie 
  Gelijk met de groei van jouw baby ontwikkelt zich tijdens de zwangerschap ook "het ouderschapsgevoel". Bij vroeggeboortes stopt dit proces abrupt en moet je als ouder veel vroeger dan verwacht je ouderrol opnemen. Wordt jouw baby vanwege vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of medische complicaties opgenomen op neonatologie, dan krijg je een gesprek aangeboden met een psychologe van ons team. Deze begeleiding richt zich op het bevorderen van de hechtingsrelatie tussen jou en jouw baby. Dit kan een éénmalig gesprek zijn of de start van een verdere begeleiding, die ook nog kan doorlopen terwijl je alweer thuis bent met je baby.
   
 • Psychiatrie volwassenen
  Opname van een ouder op een psychiatrische afdeling kan spanningen veroorzaken die ook voor de kinderen voelbaar zijn. Een psycholoog van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie kan dan (in overleg met de behandelend psychiater) ondersteunende gesprekken voeren met de gezinnen en kinderen van wie de vader of moeder lijdt aan een psychische ziekte.

Samenwerking met andere organisaties of hulpverleners

Ook buiten GZA Ziekenhuizen zijn er de nodige samenwerkingsrelaties. Zo werkt de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie bijvoorbeeld samen met:

 • Scholen / Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  Voor diagnostiek en/of begeleiding werken we – indien mogelijk en wenselijk – samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en/of de school van het kind. Kinderen kunnen niet direct door school of CLB worden doorverwezen, dit verloopt altijd via artsen of andere hulpverleners verbonden aan GZA Ziekenhuizen.
   
 • Andere hulpverleners
  Voor diagnostiek en/of begeleiding werken we ook samen met andere betrokken hulpverleners (bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), revalidatiecentra, privépraktijken, enz.). Externe hulpverleners kunnen niet rechtstreeks naar de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie verwijzen.