Kinder- en jeugdpsychiatrie : Ziekten en symptomen

campus Sint-Augustinus - route 436  

campus Sint-Vincentius - route 8

Soms loopt de ontwikkeling van je kind anders dan verwacht. Of soms is opvoeden niet zo vanzelfsprekend als het lijkt – het loopt moeilijk in jouw gezin en je krijgt het gevoel dat je of jouw kind “vastloopt”. Ook de steeds grotere maatschappelijke druk leidt ertoe dat steeds meer kinderen en jongeren nood hebben aan psychologische/psychiatrische ondersteuning

Na een gesprek met jou en jouw zoon of dochter bekijken we (samen met jou en jouw verwijzend arts) of wij je kunnen helpen, of dat we je beter doorverwijzen naar andere gespecialiseerde voorzieningen in de regio Antwerpen. De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie werkt voornamelijk poliklinisch. Dat wil zeggen dat je niet in het ziekenhuis verblijft, maar van thuis uit op raadpleging komt. Zodra kinderpsychiatrische hospitalisatie gewenst is, verwijzen we je door naar andere diensten in de regio.

Kinderen die al patiënt zijn bij GZA Ziekenhuizen kunnen terecht op onze dienst. Indien jouw kind nog geen patiënt is, verwijzen wij je naar andere diensten in de regio. Veel voorkomende problematieken waarmee je bij ons team terecht kan zijn:

  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Autismespectrumstoornis (ASS)
  • Angststoornis
  • Depressie
  • Somatisatiestoornis
  • Gedragsstoornis
  • Regulatiestoornis
  • Ontwikkelingsachterstand