Klierziekten en suikerziekte (Endocrinologie): Ziekten en symptomen

campus Sint-Augustinus - route 155

campus Sint-Vincentius - route 148

Veelvoorkomende endocrinologische en diabetologische aandoeningen

Je kan op onze drie campussen terecht voor behandeling van alle endocrinologische en diabetologische aandoeningen. Deze kunnen zijn:

Suikerziekte of diabetes

Ons diabetesteam bestaat uit een team van artsen, verpleegkundige educatoren, diëtisten, podologen, artsen in opleiding, psycholoog en een secretariaat om het team administratief te ondersteunen. We hebben diabetesraadpleging op de drie campussen. We hebben een erkende diabetesconventie zowel voor pomp- als patienten op injecties. Als diabetespatiënt kan je genieten van verscheidene tegemoetkomingen voor zowel het voortraject, het zorgtraject diabetes en de diabetesconventie.

Tevens hebben we een erkende diabetische voetkliniek. Een diabetische voet is een aandoening die te wijten is aan de complicaties van diabetes en verschillende systemen (zenuwbanen, bloedvaten, suikerregeling, botstructuur, huid) treft. Deze problematiek is multifactorieel en wordt aangepakt door artsen uit verschillende disciplines (diabetesspecialisten, vaatchirurgen, orthopedisch chirurgen, podologen, wondzorgverpleegkundigen, bandagisten).

Schildklierziekten

De schildklier kan zowel te snel als te traag werken. Als endocrinoloog trachten we de gestoorde hormonale balans in evenwicht te brengen. We werken nauw samen met onder andere de radioloog, specialist nucleaire geneeskunde, neus-keel en oorarts, algemeen chirurg en de radiotherapeut/oncoloog.

Bijnierproblematiek

Er kan zowel een over- als onderproductie zijn van stresshormonen zijn. Deze geven aanleiding tot bijvoorbeeld ziekte van Addison, hyperaldosteronemie, ziekte van Cushing of mannelijk hormoonproducerende tumoren. Bij een feochromocytoom is er een overproductie van adrenaline.

Neuro-endocriene tumoren

Deze kunnen in verschillende organen gevonden worden. Deze tumoren en paraganglioma worden besproken op het NETwerk. Neuro-endocriene tumoren (NET) behoren tot de zeldzame en complexe tumortypes die een specifieke diagnosestelling en behandeling vereisen. Dit vormt bijgevolg een uitdaging voor de klinische praktijk. De diagnose en behandeling kunnen worden geoptimaliseerd wanneer arts-specialisten en andere zorgverleners, verspreid over diverse ziekenhuizen, de krachten bundelen om patiënten de beste zorg te bieden. Vanuit dit idee werd NETwerk opgericht.

Bijschildklier/calcium en bot stofwisselingsstoornis

Aandoeningen zoals hyperparathyroïdie, MEN-syndroom, osteomalacie, ziekte van Paget, fosfaatdiabetes en andere.

Hypofyseproblematiek

De hypofyse is een klein kliertje ter hoogte van de hersenen dat verschillende vitale hormonen produceert die andere endocriene klieren controleert. Er kan zowel een overproductie zijn van hormonale secretie (bijvoorbeeld prolactinoma, acromegalie, ziekte van Cushing e.a.) als een hypofysaire insufficiëntie. Er is een nauwe samenwerking met de neurochirurgen van GZA Ziekenhuizen. Tevens voeren we de nodige endocriene testen uit. Deze onderzoeken gaan steeds door op het dagziekenhuis.

Andrologie

Nazicht van het mannelijk hormonale stelsel bijvoorbeeld in kader van fertiliteitsproblemen.

Gonadale problemen en seksuele ontwikkeling

Aandoeningen zoals PCO, hirsutisme.

Stoornissen in de werking van het autonoom zenuwstelsel

Het deel van het zenuwstelsel dat instaat voor de snelle regeling van lichaamsprocessen zoals bloeddrukaanpassingen als je rechtstaat, voortsturen van het voedsel in het maag-darmstelsel, erectie, ejaculatie, plassen, zweten wordt het autonoom zenuwstelsel genoemd. Hiervoor voeren we autonome functietesten uit. Flauwvallen of syncope is een ander type probleem dat te maken kan hebben met een foutieve verwerking van het autonoom zenuwstelsel, met hartritmestoornis of met neurologische stoornissen zoals epilepsie. De autonome functietesten voeren we uit in samenwerking met de dienst cardiologie.

Obesitas of gewichtsproblemen

In bepaalde gevallen kan overgewicht een uiting zijn van een gestoorde hormonale werking. Er is een nauwe samenwerking in de multidisciplinaire obesitaskliniek.

Stoornissen in het vetmetabolisme

Patiënten met hoge cholesterol en triglyceriden hebben een verhoogd risico op hart- en bloedvataandoeningen. Hypertensie of verhoogde bloeddruk komt ook samen voor met stoornissen in het vetgehalte.