Laboratorium voor klinische biologie: Onderzoeken

Voor welke onderzoeken kan je bij de dienst klinische biologie terecht?

Voor een volledig overzicht van de onderzoeken, bezoek de GZA Labogids. Voor de volgende onderzoeken kan je zelf een afspraak maken

Suikertest

Een suikertest gebeurt steeds na afspraak met de dienst bloedafname. Je kan daarvoor op weekdagen van 8 tot 16.30 uur bellen naar het nummer 03 443 45 46 (kies in het menu voor de optie suikertesten).

Zweettest

Een zweettest gebeurt steeds na afspraak met het laboratorium. Je kan hiervoor op weekdagen van 10 tot 16 uur terecht op het nummer 03 443 36 05.

Resultaten van je onderzoek

  • Het klinisch laboratorium bezorgt steeds een rapport aan de aanvragende arts
  • Voor consultaties binnen GZA Ziekenhuizen krijgt de huisarts ook steeds een rapport. 
  • Op specifieke vraag van de aanvragende arts of van de patiënt kunnen we een kopie van het rapport aan de patiënt bezorgen. 

Richtlijnen over het bewaren van monsters

Lichaamsmateriaal (zoals bloed en urine) dat overblijft nadat de analyse uitgevoerd is, kan door het klinisch laboratorium gebruikt worden voor projecten rond kwaliteitsborging en -verbetering, zoals het valideren van nieuwe methodologieën, of voor educatieve of wetenschappelijke doeleinden. Dit gebeurt steeds conform de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.  Deze wet bepaalt dat het gebruik van dit zogenaamde restmateriaal toegelaten is, tenzij de patiënt (of diens vertegenwoordiger) dit schriftelijk bekendmaakt aan de medisch directeur of aan de laboratoriumdirecteur. Neem contact op met de dienst indien je dit wenst te wijzigen. 

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Je kan ons bereiken van maandag tot en met zondag: 24/24 uur; 7/7 dagen.

Campus Sint-Vincentius

Je kan ons bereiken van maandag tot en met zondag: 24/24 uur; 7/7 dagen.

Campus Sint-Jozef

maandag tot en met vrijdag: van 8 tot 18 uur
zaterdag, zon- en feestdagen: gesloten