Longziekten (Pneumologie): Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 172

campus Sint-Vincentius - route 133

Behandelingen binnen de pneumologie

Zodra we de nodige onderzoeken hebben gedaan en een diagnose hebben gesteld, tekent je arts in samenspraak met jou het meest geschikte behandeltraject uit. Binnen de longziekten kan dit gaan om:

Inhalatietherapie

Bij deze therapie worden medicijnen ingeademd via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten, gaande van een puffer tot een vernevelaar.

Zuurstoftherapie

Met deze therapie krijg je extra zuurstof via de neus of de mond waardoor de longen en het hart minder hard moeten werken.

CPAP-behandeling

CPAP is een apparaat dat verbonden is met een mondstuk dat op het gezicht geplaatst wordt wanneer je slaapt. Het apparaat blaast lucht in de luchtwegen met een positieve druk, zodat de luchtwegen open blijven en er geen obstructie of collaps van de luchtwegen kan optreden. Dit is een behandeling voor obstructief slaapapneusyndroom.

Respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie is een verzamelnaam voor de groep van behandelingen die ervoor zorgen dat de klachten van patiënten met een longaandoening behandeld worden. Hierdoor kan je dagdagelijks op een zo normaal mogelijke manier functioneren, beter doorademen en trachten je conditie en spierkracht op peil te houden. Deze behandelingen zijn bijvoorbeeld: correct gebruik van inhalatiemedicatie en neusspoelingen aanleren, hoesttechnieken om slijmen uit de luchtwegen te klaren aanleren, conditie- en spierkrachttraining, aanpassingen maken aan de dagindeling, psychosociale begeleiding,…

Oncologische behandeling

Wanneer er een vlekje op de long of longvliezen wordt gevonden doen we op onze dienst onderzoek om te weten te komen wat de oorsprong van het vlekje is, en of er uitzaaiingen zijn als het om longkanker gaat. Afhankelijk van het resultaat stellen we dan via een multidisciplinaire aanpak de meest optimale behandeling voor. Daarom werken we nauw samen met de dienst thorax- en vaatheelkunde en de dienst radiotherapie.

Behandeling van een klaplong of pleuravocht via een pleurapunctie en/of plaatsing van een thoraxdrain

Om een klaplong of pleuravocht te behandelen plaatsen we een naald of een slangetje tussen de ribben om op die manier lucht of vocht naast de long weg te halen. Zo wordt gezorgd dat je terug beter kan ademen. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving.

Begeleiding bij het stoppen met roken

Algemeen

Stoppen met roken is een uitdaging. De kans dat je blijvend als niet-roker door het leven gaat is aanmerkelijk groter wanneer je beroep doet op de professionele begeleiding door een erkend tabakoloog of pneumoloog.

"Kan ik mijn behandeling om te stoppen met roken terugbetaald krijgen?"

De terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) verloopt voor inwoners van Vlaanderen via de Vlaamse overheid. Deze terugbetaling geldt voor alle erkende rookstopbegeleiders die opgenomen zijn in het Vlaams kadaster van tabakologen, en dit zowel voor individuele rookstopbegeleiding als voor rookstopbegeleiding in groep.

Stoppen met roken gaat soms beter als je niet het gevoel hebt dat je de enige bent. Daarom worden er ook rookstopcursussen in groep georganiseerd.

Stoppen met roken tijdens de zwangerschap:

Ben je zwanger en wil je stoppen met roken? Ook hiervoor kan je terecht bij de tabakoloog. Terugbetaling loopt op dezelfde manier als bij niet-zwangeren.