Longziekten (Pneumologie): Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 172

campus Sint-Vincentius - route 133

Voor onderzoeken en diagnoses maken wij binnen onze dienst gebruik van de meest moderne onderzoekstechnieken. Hiervoor werken we ook nauw samen met andere medische diensten omwille van hun expertise binnen specifieke specialisaties. Zo bieden we onder meer:

6-minutenwandeltest

Bij deze test meten we welke afstand je kan afleggen binnen zes minuten. Tijdens de test meten we je zuurstofsaturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en de hartslag. Aan de hand van deze test kunnen we evalueren of je in aanmerking komt voor zuurstof bij inspanning en om terugbetaling van de zuurstof te bekomen van de mutualiteit.

Allergietesten

Bij allergietesten gaan we na of je lichaam antistoffen aanmaakt wanneer het in contact komt met bepaalde stoffen of allergenen. De meest gekende allergenen zijn: stuifmeel van grassen/bomen/onkruid, huisstofmijt, huidschilfers en haren van (huis)dieren, schimmelsporen, voedingsmiddelen, bijen- en wespengif, latex en bepaalde geneesmiddelen.

Bloedgasbepaling

We nemen een bloedstaal uit de slagader in de pols. Deze analyseren we dan onmiddellijk om het zuurstof- en koolzuurgehalte in het bloed te meten.

Ergospirometrie

Dit is een maximale fiets- en inspanningstest waarbij we je conditie en je mogelijkheid tot inspanningen meten aan de hand van je ademhaling en bloedwaarden.

Histamine- of metacholineprovocatietest

Met dit onderzoek gaan we de prikkelbaarheid van de luchtwegen na. Je ademt een oplossing met histamine (of metacholine) in, een prikkelende maar onschadelijke stof, waardoor we de gevoeligheid van je luchtwegen kunnen bepalen.

Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek geeft informatie over de functies van de longen zoals bv. de doorgankelijkheid van de luchtwegen, het totale volume van de longen en de luchtdoorstroming van de longen naar de bloedbaan. Dit onderzoek kunnen we op verschillende momenten herhalen om een beeld te krijgen van de evolutie van de longfunctie doorheen de tijd.

NO-meting

Bij een NO-meting meten we de hoeveelheid stikstof in de uitgeademde lucht. Op die manier kunnen we luchtwegontstekingen en gevoeligheden van de luchtwegen opsporen.

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie brengt een arts een dunne slang of bronchoscoop via de mond (of soms ook via de neus) in in de luchtwegen. Aan het einde van de slang bevindt zich een lens of een kleine camera waarmee de longarts je luchtwegen kan bekijken. Via een klein werkkanaal kunnen er ook slijmen worden opgezogen, kan er gespoeld worden in een bepaald deel van de long en kunnen kleine stukjes longweefsel of biopten worden genomen.

EBUS-TBNA

Dit onderzoek gebeurt met een bronchoscoop waarop naast de gewone camera ook een echografieapparaatje is aangebracht. Hiermee kunnen we doorheen de wand van de luchtpijp “kijken”. Indien nodig kunnen we met een fijne naald aan het uiteinde van de bronchoscoop ook een staaltje van bepaald weefsel nemen.

Echografie van de thorax

Bij dit onderzoek kunnen we aan de hand van onhoorbare geluidsgolven (ultrasoon) afwijkingen opsporen in de borstkas zoals bv. vochtophopingen.

Pleurapunctie

Met een holle naald nemen we het vocht tussen de longvliezen weg om dit verder te kunnen onderzoeken. Deze techniek wordt ook gebruikt om een te veel aan vocht of lucht tussen de longvliezen te onttrekken waardoor het drukkend gevoel op de borst en het kortademigheidsgevoel voor de patiënt vermindert.

CT-geleide punctie

Wanneer er een plekje op de long wordt gevonden, is het vaak noodzakelijk hiervan weefsel te bekomen om de oorzaak te achterhalen en een behandeling te kunnen starten. Door middel van CT-beelden kunnen we zo een vlekje onder lokale verdoving trachten te bereiken met een zeer fijne naald. Patiënten worden hiervoor opgenomen in het dagziekenhuis en kunnen meestal dezelfde dag terug naar huis.

Hyperventilatietest

Dit is een longfunctietest om de diagnose van hyperventilatie te kunnen stellen. We vragen patiënten dan om tijdens deze test aan een sneller tempo te ademen waarbij we het koolzuur in de uitgeademde lucht meten, alsook een symptoomscore bijhouden. De longarts voert deze test uit tijdens een consultatie.

Slaaponderzoek

De polysomnografie of het slaaponderzoek is een onderzoek waarbij de longarts de slaapstructuur, de ademhaling, het hartritme en de bewegingen van het lichaam 's nachts bestudeert. Met de combinatie van deze gegevens zoeken we uit wat de reden is van je moeheid of slaperigheid overdag, waarom je niet kan slapen, waarom je snurkt, waarom je ademhaling stilvalt ’s nachts of de bewegingen die je maakt.