Medische beeldvorming (Radiologie): Informatie voor zwangere vrouwen

campus Sint-Augustinus - route 132 (MRI-onderzoek)

campus Sint-Augustinus - route 121 (CT-scan, RX, mammo- of echografie, andere onderzoeken)

campus Sint-Vincentius - route 121

Wat als je zwanger bent?

Voor zwangere vrouwen kan röntgenonderzoek risico's met zich meebrengen. Een kind in de baarmoeder is namelijk extra gevoelig voor de nadelige gevolgen van straling, met name in de eerste paar maanden van de zwangerschap. Als een onderzoek nodig is waarbij straling vrijkomt in de buurt van de baarmoeder, wordt van tevoren bekeken of er alternatieven mogelijk zijn. Soms kan het onderzoek ook worden uitgesteld. Als er geen straling in de buurt van de baarmoeder komt, is röntgenonderzoek meestal ongevaarlijk voor de zwangerschap.

In sommige gevallen blijkt pas achteraf dat een vrouw zwanger was in de periode dat het röntgenonderzoek plaatsvond. Als de baarmoeder tijdens het onderzoek directe straling heeft gekregen, is het zinvol om contact op te nemen met de röntgenafdeling. Er kan dan een inschatting worden gemaakt van de dosis straling die het ongeboren kindje gekregen heeft. Meestal is deze echter zo laag, dat verdere maatregelen niet nodig zijn. 

Lees hier meer over radiologische onderzoeken tijdens de zwangerschap.