Onderzoeken en diagnose: Harpoenmarkering

Voorbereiding

Een harpoenmarkering van de borst is een preoperatieve markering van een letsel in de borst, die de radioloog onder geleiding van een echografie of een radiografie (stereotactisch) plaatst.

Wanneer je arts beslist het letsel heelkundig te verwijderen, maakt hij een afspraak op de radiologie om kort vóór de ingreep de harpoenmarkering door de radioloog te laten uitvoeren.

Na opname op de dienst gynaecologie of het dagziekenhuis vervoeren we je op het afgesproken tijdstip naar de dienst radiologie. Het transport naar de dienst radiologie gebeurt om veiligheidsredenen per rolstoel.

Neem zeker de volgende documenten mee:

 • Een correcte aanvraag
 • Alle relevante voorgaande beeldvormingsdocumenten van de borst: mammografie, echografie, MRI, andere
 • Je identiteitsbewijs

Bij aanvang van de harpoenmarkering overloopt de radioloog de procedure. Je kan zeker bijkomende vragen stellen indien je dat wenst.

Afbeelding van een harpoen van een harpoenmarkering

Verloop van het onderzoek

Vooraleer de radioloog overgaat tot de harpoenmarkering lokaliseert hij het letsel op basis van de vroegere beeldvormingsresultaten.

Plaatsing van de markering onder echografie:
 • De verpleegkundige positioneert je op de onderzoekstafel.
 • Na ontsmetting van de huid gaat de radioloog over tot plaatsing van de "harpoen". Dit is een klein soepel metalen draadje met een haakvormig uiteinde, vandaar de naam.
 • Verdoving is niet noodzakelijk gezien de harpoendraad wordt binnengebracht via een kleine fijne naald (fijner dan een verdovingsnaald).
 • Tijdens de procedure volgt de radioloog zijn handelingen via de beelden van de echografie.
 • Na de harpoenprocedure brengen we je per rolstoel terug naar de verpleegafdeling of het daghospitaal. Je krijgt van de radioloog alle nodige documenten mee.
Plaatsing van de markering onder geleiding van een radiografie:
 • De verpleegkundige positioneert je op de onderzoekstafel. Je ligt op de buik en de borst hangt door een opening in de tafel.
 • De radioloog neemt een aantal RX-opnamen en berekent op basis van deze beelden de coördinaten van het letsel in de borst.
 • Na ontsmetting van de huid gaat de radioloog over tot plaatsing van de "harpoen". Dit is een klein soepel metalen draadje met een haakvormig uiteinde, vandaar de naam.
 • Verdoving is niet noodzakelijk gezien de harpoendraad wordt binnengebracht via een kleine fijne naald (fijner dan een verdovingsnaald).
 • Na de harpoenmarkering neemt de verpleegkundige nog twee controle-opnames van de borst om de goede positie van de naald in het letsel te bevestigen.
 • Na de harpoenprocedure brengen we je per rolstoel terug naar de verpleegafdeling of het daghospitaal. Je krijgt van de radioloog alle nodige documenten mee.