Onderzoeken en diagnose: MRI (NMR)

Voorbereidingen voor het onderzoek

Omdat het onderzoek plaatsvindt in een sterk magnetisch veld zijn er enkele beperkingen en tegenaanwijzingen aan verbonden. Daarom vragen we je vóór het onderzoek een vragenlijst in te vullen. Eventueel kan de MRI-technoloog je hierbij helpen. Vermeld zeker al het lichaamsvreemd materiaal in het lichaam (bv. implantaten, prothesen,...) voor je de onderzoeksruimte betreedt.

Let op: ook metaalbevattende voorwerpen (zoals een gsm, bankkaarten en pacemakers) zijn verboden. Bij twijfel kan je je steeds wenden tot de arts of verpleegkundige. Je krijgt een badjas/schortje om je aan te kleden.

In de kleedcabines moet je alle metalen voorwerpen die aangetrokken kunnen worden door de magneet uitdoen (bril, kunstgebit, piercings, juwelen, haarspelden,…). Ook kleding waarin metaal verwerkt zit doe je best uit. Als je deze zelf niet kan uitdoen, dien je dit te melden voor het onderzoek aan de MRI-technoloog. Draag best geen mascara bij een onderzoek van het hoofd, dit kan de beeldkwaliteit storen.

Je hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek, tenzij voor een onderzoek van de galwegen (MRCP) . Voorafgaand aan dit onderzoek krijg je mogelijk een beker ananassap waardoor maagsappen de beelden van de galwegen minder kunnen storen.

Beelden van een MRI

Hoe verloopt een MRI?

Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak en met een medisch voorschrift. Dit heb je nodig bij de inschrijving aan het onthaal, samen met je identiteitskaart. Meld je ten laatste 30 minuten vóór het geplande tijdstip aan bij de inschrijving, om de planning van de onderzoeken niet te verstoren en de vragenlijst in te vullen.

Na de inschrijving neem je plaats in de wachtzaal. De technoloog van de MRI zal je vragen om de vragenlijst toe te lichten indien er bijzonderheden zijn en je vervolgens vragen je om te kleden. Voor sommige onderzoeken krijg je een prik zoals bij een bloedafname. Indien nodig zal de radioloog je een extra contrastvloeistof (gadolinium) toedienen, om de structuren en weefsels in het lichaam duidelijker in het licht te stellen. Heb je allergieën, meld dit dan voor de prik.

In de onderzoeksruimte legt de MRI-technoloog je op de onderzoektafel en brengt hij antennes aan op de lichaamsdelen die hij zal onderzoeken. Vervolgens word je in de korte tunnel van de magneet geschoven, die aan beide uiteinden open is. Je ligt als volwassene nooit volledig in de magneet. In de tunnel is voldoende luchtverversing en licht om je zo weinig mogelijk ongemak te bezorgen.

Je voelt praktisch niets van het onderzoek, maar hoort bij het maken van de beeldopnames kloppende geluiden, waarvoor je een geluidsdempende hoofdtelefoon krijgt. Het is zeer belangrijk voor de kwaliteit van het onderzoek en de tijdsduur dat je tijdens de kloppende geluiden stil ligt. Bij sommige (buik-)onderzoeken kan het zijn dat we je vragen om gedurende korte periodes de adem in te houden.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Je ligt op een onderzoekstafel in een comfortabele houding. Tijdens het onderzoek zal het grootste deel van jouw lichaam zich in de opening van het toestel bevinden. Je hoofd zal grotendeels vrij zijn. Tijdens het onderzoek heb je via een intercom contact met onze medewerkers. Er is ook een videosysteem zodat het personeel je kan volgen tijdens het onderzoek. Je kan zelfs een alarmknop induwen op elk moment wanneer je je onwel voelt.

Uitvoering van een MRI

Mag je een MRI laten maken als je zwanger bent?

Je beschikt als patiënt over het recht tot informatieverstrekking over jouw ziekte en de mogelijke en aanbevolen chirurgische, medische en diagnostische procedures. Na voldoende informatie over de medische handeling en eventuele inherente risico’s en mogelijke implicaties verbonden aan deze procedure/ingreep te hebben ontvangen, kan je pas zelfstandig beslissen.

Een MRI tijdens de zwangerschap brengt mogelijks risico’s met zich mee. Wij lichten onze patiënten hier steeds over in. Deze informatie is niet bestemd om je te verontrusten, maar wel om je voldoende te informeren, zodat je kunt beslissen of je de procedure/ingreep al dan niet wil ondergaan. Twijfel zeker niet om jouw arts om bijkomende inlichtingen te vragen.

Een MRI-beeldvorming van de zwangere patiënt gebeurt steeds in samenspraak met en op voorschrift van een behandelende arts die besloten heeft dat de voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s.

Tot op heden zijn er geen meldingen van schade aan kinderen die magnetische resonantie beeldvorming (MRI) ondergaan hebben voor de geboorte. Wel is de ervaring nog relatief beperkt gezien er in verhouding een klein aantal patiënten onderzocht werd.

Alleen na langdurige en intense blootstelling aan magnetische golven in het prille begin van de zwangerschap kon er bij proefdierenonderzoek schade vastgesteld worden. Om die redenen wordt conform internationale richtlijnen MRI-beeldvorming niet uitgevoerd tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.