Medische beeldvorming (Radiologie): Ons team

campus Sint-Augustinus - route 132 (MRI-onderzoek)

campus Sint-Augustinus - route 121 (CT-scan, RX, mammo- of echografie, andere onderzoeken)

campus Sint-Vincentius - route 103

Onze artsen

Patiënten en hun naasten alsook zorgverleners kunnen rekenen op een vakkundig team van 70 professionals waaronder verpleegkundigen, techniekers medische beeldvorming, verpleegkundigen, logistiek medewerkers, teamleiders, secretaresses, studenten en een vrijwilliger die alles in goede banen leiden van afspraak en inschrijving tot uitvoering van het onderzoek en verslaggeving. Op regelmatige basis worden opleidingen en congressen gevolgd om niets te missen van de snelle evoluties in de medische beeldvorming.

Het medisch luik wordt aangestuurd door een team van 17 radiologen. Zij staan ook in voor de opleiding van de artsen-radiologen in opleiding. Dit om 204.000 onderzoeken per jaar bij 139.000 patiënten efficiënt en effectief te beoordelen. Het belang van een adequate service aan de doorverwijzende zorgverleners wordt als leidraad zeer ernstig genomen en komt bovendien de zorgvragers ten goede. Onze radiologen hanteren dan ook het principe ‘Best images seen by the best eyes’ en werken ieder in hun eigen subspecialisatie binnen de medische beeldvorming.

Alle radiologen zijn niet geconventioneerd.

Kwaliteit, continuïteit en patiëntveiligheid dragen we hoog in het dienstvaandel. Daarom dat we ons naast de wettelijk verplichte controles ook via verschillende accreditaties zoals Eusoma laten opvolgen. Daarnaast nemen we ook zelf initiatieven voor onder meer het opvolgen van patiënten dosimetrie.