Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA): Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 182 (MKA)

campus Sint-Augustinus - route 186 (Tandheelkunde)

campus Sint-Vincentius - route 137 (MKA)

campus Sint-Vincentius - route 141 (Tandheelkunde)

Welke behandelingstrajecten bestaan er op onze dienst?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, tekenen we een geschikt behandelingstraject voor jou uit. Binnen de MKA-specialisatie kan dit gaan om:

Een medicamenteuze behandeling

Bij een medicamenteuze behandeling krijg je een voorschrift op maat van de aandoening voor het te behandelen probleem.

Een chirurgische behandeling

Naargelang de uitgebreidheid van de behandeling of jouw wens, kan de chirurgische behandeling doorgaan onder:

 • algemene verdoving (narcose):
  Hiervoor dien je nuchter (= niet eten, drinken of roken, minstens 6 uren voor de ingreep) in het ziekenhuis binnen te komen om later door een anesthesist onder volledige verdoving (in slaap) te worden gebracht. Je bent niet bij bewustzijn bij de ingreep/behandeling . Je dient wel enkele uren na de ingreep in het ziekenhuis te blijven en moet -na de narcose- naar huis begeleid worden. Ook de eerste nacht volgende op een narcose, mag je niet alleen blijven.
   
 • lokale of plaatselijke verdoving:
  Je komt op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis en wordt op de te behandelen plaats verdoofd. Je bent volledig bij bewustzijn, maar voelt geen pijn. Nadien kan je onmiddellijk naar huis met enkele adviezen.
   
 • sedatie
  Bij sedatie krijg je via een klein infuusnaaldje in een ader van je hand of arm geneesmiddelen toegediend, waardoor je bewustzijn zo veel verlaagd wordt dat je niets meer van de ingreep voelt, maar nog wel zelf blijft ademen. Het voordeel van deze methode is dat je sneller recupereert van de verdoving.
   

Een doorverwijzing naar een andere specialist of kinesist

Indien we na de diagnose vaststellen dat de behandeling niet kan doorgaan op onze dienst, verwijzen we je door naar een andere dienst, specialist of kinesist.

Twee chirurgen van MKA voeren een operatie uit