Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA): Ziekten en symptomen

campus Sint-Augustinus - route 182 (MKA)

campus Sint-Augustinus - route 186 (Tandheelkunde)

campus Sint-Vincentius - route 137 (MKA)

campus Sint-Vincentius - route 141 (Tandheelkunde)

Je kan bij ons terecht voor de volgende aandoeningen:

Aangeboren gelaatsafwijkingen
  • Schisispatiënten of een spleet in de bovenlip en/of gehemelte
    De ouders worden al voor de geboorte van de baby ingelicht en begeleid over de behandeling van hun baby. Zo kan de baby op het gepaste ogenblik de juiste behandeling ondergaan. Hiervoor is professionele begeleiding noodzakelijk.
     
  • Dysgnatie of een kaakafwijking
    Soms heeft een boven- en/of onderkaak een aangeboren afwijkende vorm en passen de tanden niet goed op elkaar. Dat kan uiteenlopende klachten veroorzaken – van eet/kauw- tot spraakproblemen of kaakgewrichtsklachten. Deze klachten kunnen we verhelpen met een kaakcorrectie. Ook om esthetische redenen kunnen we een verschuiving van de boven- of onderkaak en/of kin uitvoeren.
Kaakcorrectie

Een verplaatsing (naar voren of achteren) van boven- en of onderkaak: ook osteotomie genoemd. Patiënten met een slechte occlusie (verkeerde beet) moeten in combinatie met orthodontie een kaakcorrectie ondergaan om een juiste beet te verkrijgen. De tanden blijven hierdoor in een stabiele positie nadat de blokjes verwijderd zijn. Soms is de bovenkaak te smal om een goede beet te kunnen verkrijgen door orthodontie, dan kunnen we deze bovenkaak chirurgisch verbreden (een transpalatinale distractie). Deze distractor moeten we plaatsen nog voor de orthodontie gestart wordt. In vele gevallen voeren we in een tweede fase nog een kaakcorrectie en of kincorrectie uit.

Esthetische profielcorrectie

Door middel van een 2- of 3D-profielplanning kunnen we de gelaatsharmonie evalueren en chirurgisch aanpassen. Hiervoor kunnen we een jukbeen- en kaakhoekimplantaat op maat vervaardigen. Deze behandelingen kunnen gepaard gaan met het verplaatsen van de kaken zoals een kincorrectie.

Breuken van het aangezicht

Heb je een ongeval gehad, dan kunnen je kaken en/of oogkassen ingedeukt of gebroken zijn. Als de botten niet verschoven zijn of de zenuwen zijn afgeklemd, volgt er geen ingreep maar volgen we je wel nauwgezet op. Indien het bot wel verplaatst is, moeten we dit chirurgisch herstellen onder narcose.

Kaakgewrichtsdysfunctie

Dit is pijn aan de kaken door overbelasting van het kaakgewricht. Deze pijn kan veroorzaakt worden door een aangeboren misvorming van de kaak of kaakkoppen maar kan ook veroorzaakt worden door overbelasting van de kaken bv: nachtelijk knarsen, klemmen,… waardoor het kaakgewricht overbelast wordt.

Esthetische en reconstructieve tand-implantologie

Als je tanden verliest door ouderdom of om een andere reden kunnen we met behulp van implantaten de verloren tanden vervangen. Dit gebeurt in samenwerking met de tandarts die je zelf kan kiezen. Een implantaat is een titanium of keramische (zirconium) “schroef” die in het kaakbeen wordt geplaatst en zo de verloren tandwortel vervangt. De tandarts maakt na de gepaste ingroeiperiode van het implantaat de kroon of kronen op dit implantaat of implantaten.

Mondziekten, afwijkingen van de tong of weke delen in de mond

Dit zijn aangeboren afwijkingen of door trauma opgelopen afwijkingen waardoor behandeling of reconstructie noodzakelijk zijn. Het gaat hier om aandoeningen zoals: schimmelinfecties, bijtfibromen, speekselklierontstekingen-en steentjes, wondjes in de mond…

Tanden verwijderen

In dit geval gaat het om tanden die niet meer te redden zijn wegens een slechte hygiëne, door trauma of door parodontitis (vergevorderde tandvleesontsteking tot op het kaakbot). Vaak is de patiënt doorgestuurd door de behandelende tandarts.

Wijsheidstanden verwijderen

Heel vaak zitten de wijsheidstanden niet mooi in de tandenboog of kunnen ze nooit doorbreken en bezorgen ze de patiënt pijn, last of ontstekingen. Ook na of voor een orthodontische behandeling kunnen we de wijsheidstanden verwijderen om de mooi gevormde tandenboog te vrijwaren.

Ingesloten tanden verwijderen of vrijleggen

Soms zitten één of meerdere tanden nog ingesloten in het bot en zijn dus onzichtbaar. Door deze tand vrij te leggen, kan deze nog in de tandenrij worden geplaatst met behulp van orthodontie. Soms zit deze ingesloten tand in de weg (bv. voor een andere behandeling of tand) of veroorzaakt hij infectie en kan deze best verwijderd worden.

Wortelresten verwijderen

Een tand kan afbreken door een trauma of door cariës waardoor er een stuk tand met één of meerdere wortels in het kaakbeen achterblijven. Ook hiervoor kan de patiënt door de tandarts doorverwezen worden na een onvoltooide extractie.

Afwijkingen van het hoofd of de hals

Dit zijn zowel aangeboren afwijkingen als afwijkingen die door een trauma zijn veroorzaakt.

Gezwel

Het gaat hier om gezwellen in het hoofd, de hals, het aangezicht of in de mond, die al dan niet kwaadaardig zijn. Er is een nauwe samenwerking met het Iridium netwerk voor een multidisciplinaire behandeling van hoofd-en halskanker.

Snurken-en slaapapneu (OSAS)

In samenwerking met de dienst NKO en pneumologie behandelen we snurk-en slaapproblemen. Dit behandelschema starten we na een slaaponderzoek op de dienst pneumologie. Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn conservatieve maatregelen zoals slaaphouding, dieet en een mondbeugel (MRA) mogelijk, maar ook chirurgische oplossingen t.h.v. de kaken (kinosteotomie) en het verhemelte (UPPP). Bij ernstige slaapapneu wordt CPAP (drukmasker op de neus tijdens het slapen) opgestart op de dienst pneumologie.

Orthodontie en tandheelkundige behandelingen

  • Voor tandheelkundige behandelingen verwijzen wij je graag door naar je tandarts.
  • Orthodontische behandelingen zoals blokjes plaatsen om de tanden in een juiste boog te verplaatsen of recht te zetten, ontzenuwingen of kanaalbehandelingen voeren wij niet uit in het ziekenhuis. Neem hiervoor contact op met een orthodont of een endodont.