Neurochirurgie (Heelkunde van hersenen en zenuwen): Samenwerkingen

campus Sint-Augustinus - route 339 (consultatie)

campus Sint-Augustinus - route 147 (Brai²n )

Samenwerking neurochirurgie

De NeurochirurgieGroep is een samenwerkingsverband van de diensten neurochirurgie van GZA Ziekenhuizen. Daarnaast maakt ook AZ Sint-Jozef in Malle deel uit van de groep. Informatie over veelvoorkomende neurochirurgische aandoeningen waarbij ons team je kan helpen vind je op de website van de NeurochirurgieGroep. Daar vind je ook een overzicht van de diagnose- en behandelmethodes, nazorginformatie, uitgebreide informatie over ons team en contactgegevens.

Skull Base Team

Het schedelbasisteam diagnosticeert, evalueert, behandelt en doet de opvolging van patiënten met tumoren ter hoogte van de schedelbasis. Dit is een specifieke categorie van zeldzame hersentumoren die vaak uiterst moeilijk gelegen zijn aan de basis van de schedel. Het team bestaat uit een neurochirurg (Dr. T. Van Havenbergh), een neus-keel-oorarts (Dr. Somers), een radioloog (Dr. De Foer), een radiotherapeut (Dr. Erven), een endocrinoloog (Dr. Abrams) en een revalidatieteam.

Typische voorbeelden van deze tumoren zijn de zogenaamde acousticus neurinomen en hypofysetumoren. Het team heeft een uitgebreide ervaring in de behandeling van deze pathologie. Jaarlijks worden 40 tot 50 nieuwe patiënten gezien en behandeld met opvolging, chirurgie, radiochirurgie of combinaties. Patiënten uit heel België en uit het buitenland worden naar ons SkullBase Team verwezen gezien de zeer specifieke expertise.

Neuro-oncologie

Ons neuro-oncologisch team is gericht op de behandeling van hersentumoren. De behandeling bestaat uit maximale neurologische en radiologische diagnose door de juiste beeldvorming, psychologische begeleiding vanaf het moment van diagnose, state-of-the-art neurochirurgie en zo nodig nabehandeling door middel van radiotherapie en/of chemotherapie. Het team bestaat uit neurologen, radiologen, psycholoog, neurochirurgen, radiotherapeut en medisch oncoloog. Elke patiënt wordt multidisciplinair besproken en krijgt een therapie op maat. Ook de opvolging gebeurt binnen het team met oog en ondersteuning voor de psychologische impact en de mogelijke gevolgen op sociaal en professioneel gebied. Ons team krijgt verwijzingen vanuit de hele provincie en is betrokken in meerdere internationale studieprotocols.

operatietafel neurochirurgie

AMSU

Onder impuls van de overheid worden rugproblemen in meer en meer ziekenhuizen opgevolgd en behandeld door verschillende specialisten of disciplines die onderling samenwerken. Dit heet multidisciplinaire samenwerking. In ons ziekenhuis hebben we dit AMSU of Antwerp Multidisciplinary Spine Unit (coördinator: Dr. Kris De Smedt) genoemd. Zowel neurochirurgen, fysische geneeskunde en revalidatie-artsen als pijnspecialisten zijn betrokken bij de behandeling van onze patiënten. Binnen AMSU werden verschillende initiatieven opgestart om de aanpak van rug- en nekproblemen zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen, met o.a. duidelijke richtlijnen voor onze spoeddiensten, vaste multidisciplinaire overlegmomenten (met fysische geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en pijnkliniek) om complexe dossiers te bespreken, snellere doorstroming naar revalidatie na chirurgie,…