Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie): Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 10

campus Sint-Vincentius - route 149

Welke behandelingen bieden we aan op onze dienst?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, starten we met een geschikte behandeling. Binnen onze dienst kan dit gaan om:

Kunstnier (hemodialyse)

Bij een hemodialysebehandeling leiden we het bloed van de patiënt door een kunstnier om het bloed te zuiveren en overtollig vocht te verwijderen. Meestal zijn er wekelijks drie dialyses van elk gemiddeld zo’n vier uur nodig. Deze behandeling kan in het ziekenhuis plaatsvinden. Minder zorgbehoevende patiënten kunnen ook dichterbij huis terecht in één van onze Low Care dialysecentra . Voor patiënten die nog werken of naar school gaan, is ook avonddialyse mogelijk.
 

Thuisdialyse – vakantiedialyse

In sommige gevallen is ook thuisdialyse mogelijk, waarbij de je zelf – samen met een familielid of kennis – de hemodialysebehandeling thuis uitvoert. De kunstnierafdeling zorgt dan voor de intensieve opleiding en begeleiding. Ben je op vakantie in België en wil je je dialysebehandeling verderzetten, dan kan je ook terecht bij GZA Ziekenhuizen.
 

Peritoneale dialyse (buikspoeling)

Peritoneale dialyse is een vorm van nierfunctie vervangende therapie, waarbij je buikvlies gebruikt wordt als filter voor de verwijdering van afvalstoffen en overtollig vocht. Een spoelvloeistof wordt in en uit je buikholte gebracht langs een verblijfskatheter in je buikwand.
 

Opvolging na niertransplantatie

Als je nood hebt aan nierfunctie vervangende therapie krijg je een nier van een overleden persoon of van een naaste (“levende donatie”). De operatie zelf en de opvolging in de eerste weken na transplantatie gebeuren in een universitair transplantcentrum. Daarna volgt de behandelend nefroloog jou verder op, in nauw overleg met het transplantcentrum.