Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie): Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 10

campus Sint-Vincentius - route 149

Onderzoekstechnieken binnen deze dienst

Er zijn verschillende onderzoeken om nierproblemen te detecteren en op te volgen. De meest voorkomende zijn:

Bloedonderzoek

Om de nierwerking te analyseren onderzoeken we in het bloed de concentratie creatinine. Creatinine is een afvalproduct van de spieren. Gezonde nieren zuiveren dit uit het bloed en scheiden dit af in de urine. Als de creatininewaarde in het bloed dus te hoog is, kan dit wijzen op een minder goede nierwerking.
 

Onderzoek van urine

Als er te veel eiwit of bloed in de urine zit, kan dit een aanwijzing zijn voor een nierziekte.
 

24-uurs urinecollectie

Soms vragen we om gedurende 24 uur alle geproduceerde urine bij te houden. De bedoeling hiervan kan zijn om de dagelijkse hoeveelheid afvalstoffen, zouten, hormonen te meten.
 

Echografie van de nieren

Bij een echo kunnen we (via geluidsgolven) de structuur en doorbloeding van de nieren in beeld brengen. Via zo’n echo kunnen we bijvoorbeeld zien dat niet goed functionerende nieren kleiner zijn geworden (schrompelnieren), dat de afloop van de nieren verhinderd is, dat er niercysten zijn, enzovoort.
 

Nierbiopsie (nierweefselonderzoek)

Bij een nierbiopsie verwijderen we onder plaatselijke verdoving een stukje nierweefsel. Daarvoor gebruiken we een speciale, lange biopsienaald, die we door de huid heen direct in de nier brengen. Daarna onderzoeken we het nierweefsel (biopt) onder de microscoop om de oorzaak van het nierlijden te vinden en ook de graad van nierschade beter te kunnen inschatten.