Nierziekten – nierdialyse – hypertensie (Nefrologie): Ons team

campus Sint-Augustinus - route 10

campus Sint-Vincentius - route 149

Samenwerking binnen GZA Ziekenhuizen

Bij de dienst nierziekten staat een uitgebreid team van betrokken specialisten voor je klaar. Dit team bestaat uit verschillende internist-nefrologen, (dialyse)verpleegkundigen en een diëtist. Je kan ook rekenen op de begeleiding van de sociale dienst.

Samenwerking met huisartsen

De dienst nierziekten investeert in een nauwe samenwerking met huisartsen. Dat is immers zeer belangrijk:

  • om nierproblemen vroegtijdig te kunnen opsporen om zo de schade zoveel mogelijk te beperken;
  • om de achteruitgang van de nierwerking te vertragen;
  • de nadelige effecten van de verminderde nierwerking te behandelen;
  • voor een optimale voorbereiding op een eventuele nierfunctievervangende behandeling.

Ook wanneer nierpatiënten in dialyse zijn, is een nauw contact met de huisarts belangrijk.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor niertransplantaties werkt GZA Ziekenhuizen nauw samen met transplantcentra zoals UZ Leuven en UZ Antwerpen.