Nucleaire geneeskunde (Beeldvorming met radio-isotopen): Methodes en technologieën

campus Sint-Augustinus - route 261 

campus Sint-Vincentius - route 178

Moderne technologie en onderzoeks- of behandelmethoden

Alle afdelingen binnen de specialisatie nucleaire geneeskunde maken gebruik van de modernste apparatuur en onderzoeks- of behandelmethoden. Wij zijn dan ook één van de grootste niet-universitaire diensten binnen Vlaanderen.

Gammacamera’s

Onze diensten zijn uitgerust met verschillende gammacamera's, waaronder 2 SPECT/CT-camera’s en een aparte camera gespecialiseerd voor hartonderzoek.

Botdensitometer met DEXA-techniek

Er zijn ook botdensitometers met DEXA-techniek beschikbaar, zowel voor total body metingen (body-mass, vetfractie, beendermassa-bepaling) als voor de meting van lokale botontkalking of osteoporose (pols, femurhals, wervelzuil, FRAX-score).

Digitale PET/CT-camera

In samenwerking met ZNA en het UZA beheren we een Antwerps PET/CT-centrum (Da Vinci-project). Onze nieuwe hoog-performante digitale PET/CT-camera staat gelokaliseerd in campus Sint-Augustinus.