Borstkliniek: Behandelingen

Route 6 (Oosterveld) - gelijkvloers

Behandelmogelijkheden

Plaatselijke behandeling

Heelkunde

Voor welke operatie we kiezen hangt af van de grootte van de tumor en je borst, de soort borstkanker en in hoeverre de ziekte verspreid is. Ook jouw voorkeur als patiënt speelt hierbij een doorslaggevende rol. Bij een goedaardige aandoening zal de chirurg enkel het letsel wegnemen. Hij/zij maakt daarvoor een insnede die zo klein mogelijk is en esthetisch het minst gevolgen heeft. Meestal zal de operatie onder algemene verdoving of ‘narcose’ gebeuren. Het verblijf in het ziekenhuis is over het algemeen beperkt tot één dag. In sommige gevallen brengt men na de ingreep een plastic buisje of mini-‘drain’ aan om het bloed- en/of wondvocht af te voeren.

  • Operatie van de borst: de operatieve mogelijkheden zijn een borstsparende operatie (tumorectomie) of borstverwijderende (mastectomie of borstamputatie) operatie. Na een borstverwijderende procedure kan een borstreconstructie plaatsvinden die door de plastisch chirurg wordt uitgevoerd.
  • Operatie van de lymfeknopen in de oksel: een operatie in de oksel kan bestaan uit een sentinel node procedure of okselknoopuitruiming.
Radiotherapie

Uitwendige bestraling

Na de borstsparende operatie volgt altijd een reeks bestralingen als onderdeel van de behandeling. Deze behandeling heeft als doel het verhinderen dat de ziekte in de borst terugkomt om je zo optimale genezingskansen te bieden. De behandeling met radiotherapie wordt al meer dan 100 jaar toegepast. De effecten hiervan zijn bekend. De stralen bereiken de tumor en vernietigen de resterende tumorcellen. Gezonde cellen worden hierbij ook geraakt, maar hun weerstand en herstelvermogen is groter.

De behandelingsduur wordt individueel bepaald en kan variëren van 3 tot 6 weken, meestal 5 dagen per week met uitzondering van het weekend. Tijdens de behandeling bespreek je regelmatig de stand van zaken met jouw radiotherapeut-oncoloog.

Intraoperatieve radiotherapie (IORT)

In sommige gevallen kunnen we tijdens de operatie éénmalig bestralen. Dankzij deze techniek wordt een enkele dosis straling heel precies gericht op de plaats van de verwijderde tumor, zonder neveneffecten op het omliggende weefsel. Deze vorm van bestraling vervangt de 6 bestralingssessies aan het einde van de klassieke uitwendige bestraling.

Brachytherapie

Dit is een extra dosis inwendige bestraling op de plaats waar de tumor zich bevond, na de uitwendige bestraling van de volledige borst, om de kans op terugkeren van de tumor nog te verkleinen.

Behandeling van het hele lichaam

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking en bijwerkingen. Chemotherapie kunnen we als aanvullende behandeling geven. Dit kan voor of na een operatie.

Doelgerichte therapie

Immunotherapie: als je een vorm van borstkanker hebt met bepaalde kenmerken (triple negatief, of HER2+ ) en een aanvullende behandeling met chemotherapie krijgt, kan je ook behandeld worden met immunotherapie.

Hormoontherapie

Als je een hormoongevoelige tumor hebt kunnen we dit behandelen met anti-hormonale therapie.

Klinische studie

Deelname aan GZA-eigen en internationale studies wordt gefaciliteerd in de borstkliniek door de integratie met het klinisch trial bureau (cto@gza.be) en de translationele onderzoeksgroep (trcu@gza.be), beide gelokaliseerd op campus Sint-Augustinus .