Borstkliniek: Onderzoek en diagnose

Route 6 (Oosterveld) - gelijkvloers

Onderzoek en diagnose: hoe wordt borstkanker vastgesteld?

Als je een knobbeltje in je borst voelt of als bij het bevolkingsonderzoek iets afwijkend is ontdekt, ga dan eerst naar de huisarts. Als je een verwijzing hebt gekregen, maak je een afspraak bij de borstkliniek.

De chirurg of de verpleegkundig consulent bepalen altijd in overleg met jou welke onderzoeken noodzakelijk zijn om een diagnose te stellen en vervolgens een behandelplan te kunnen opstellen. Onderstaande onderzoeken kunnen, maar hoeven niet altijd uitgevoerd te worden.

 • Echografie
 • Mammografie
 • MRI
 • Punctie
 • Biopsie
 • MRI-geleide biopsie
 • Stereotactisch biopt
 • Harpoenering
 • Schildwachtknoop onderzoek
 • PET/CT-scan
 • Tru-cut biopsie
 • Fijne naaldpunctie
 • Mammotoombiopsie
 • Stagingonderzoeken.

Preventie en screening

Gratis screeningsmammografie

Eens je de leeftijd van 50 jaar hebt bereikt, zal je via de gemeente een uitnodiging ontvangen voor een gratis screeningsmammografie. Het doel van de borstkankerscreening is borstkanker opsporen in een vroegtijdig stadium bij vrouwen zonder symptomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdige opsporing van borstkanker in de doelgroep van vrouwen tussen 50 en 69 jaar een reductie van sterfte door borstkanker kan teweegbrengen van 50%, op voorwaarde dat deze vrouwen zich tweejaarlijks laten onderzoeken door middel van een mammografie. Indien je tot de voornoemde leeftijdscategorie behoort en géén spontane oproep voor deze screeningsmammografie ontvangt, kan ook de huisarts of je gynaecoloog hiervoor een voorschrift maken.

Op de aanvraag van het screeningsonderzoek staat vermeld waar en wanneer je je kan aanmelden voor de mammografie. Je kan deze afspraak steeds telefonisch wijzigen naargelang de plaats en tijdstip van jouw keuze. De screeningsmammografie zal steeds uitgevoerd worden in een radiologisch centrum dat een erkenning als screeningscentrum (mammografische eenheid) van de overheid heeft. Na een eerste "lezing" van de mammografie worden de beelden voor een "tweede lezing" aangeboden aan het Centrum voor Kankeropsporing. Het Centrum voor Kankeropsporing heeft als bijkomende taken onderzoeksresultaten centraliseren en verwerken, resultaten rapporteren, waken over de kwaliteit en statistieken opmaken. Indien bij de screeningsmammografie géén afwijkingen worden gevonden wordt je huisarts hiervan op de hoogte gebracht. Indien er een afwijkend beeld wordt aangetroffen, word je opgeroepen. Verder brengen we je huisarts eveneens op de hoogte.

Verpleegster binnen de materniteit

Medische beeldvorming

De dienst medische beeldvorming op GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus is erkend als mammografisch screeningcentrum. Het beschikt over de modernste digitale toestellen en de nodige gespecialiseerde radiologen. De mammografische unit heeft ook de nodige expertise voor eventuele vervolgonderzoeken zoals 3D-mammografie, NMR en borstbiopsies. Deze dienst werkt nauw samen met onze borstkliniek, zodat je in geval van een "borstprobleem" dadelijk terecht kunt bij de experten in behandeling van borstkanker.

 

Wat na de leeftijd van 69 jaar?

Na de leeftijd van 69 jaar val je buiten de doelgroep van de borstkankerscreening en zal je van de overheid geen uitnodiging meer ontvangen. Je kan met je huisarts of gynaecoloog bespreken of er nog vervolgonderzoeken na de leeftijd van 69 jaar dienen te gebeuren. Dit zal afhangen van verschillende factoren, zoals het type klierweefsel, je medische voorgeschiedenis en je familiaal risicoprofiel.

 

Genetisch onderzoek

Wanneer bij verscheidene (3 of meer) familieleden borstkanker voorkomt in opeenvolgende generaties (grootmoeder, moeder, zus...) waarvan één jonger was dan 50 jaar, is er sprake van een mogelijke erfelijke vorm van borstkanker. Bij 20 tot 25 % van die families wordt een afwijkend gen (het BRCAI of BRCA2) aangetroffen. Ongeveer 5 à 10 % van de borstkanker wordt door dit gen veroorzaakt. Ook als er geen BRCA-mutatie gevonden wordt, is de kans groter dat borstkanker optreedt in die families. Niet alle erfelijk materiaal dat wijst op borstkanker, is immers al gekend. Een goede medische opvolging is daarom aangewezen. Hiervoor kan je terecht bij de Kliniek Familiale Kankers.