Oncologie (Kanker - Gezwelziekten): Ons team

Oncologisch dagziekenhuis

Op het oncologisch dagziekenhuis kun je terecht voor:

 • raadpleging en behandelingen met antitumorale geneesmiddelen;
 • raadpleging, diagnostisch onderzoek en behandelingen in de hematologie;
 • toediening van ondersteunende medicatie (bijvoorbeeld van ijzer);
 • transfusies.

Hoofdverpleegkundige: Sven Reymenants

Contact:

 • tel.+32 3 443 37 37

Sint-Augustinus, ingang Oosterveld, route 7

Openingsuren: elke werkdag van 7 tot 18.30 uur

Radiotherapie

De dienst radiotherapie:

 • De dienst radiotherapie maakt deel uit van het Iridium Netwerk. Meer informatie over onze dienst en het Iridium Netwerk vind je op hun website.

Dienstverantwoordelijke: Ann Vermylen
Adjunct-dienstverantwoordelijke: Patrice Claes

Contact:

 • tel.+32 3 443 37 37

Sint-Augustinus, ingang Oosterveld, route 3

Openingsuren: elke werkdag van 8 tot 16.30 uur

Clinical Trials Oncology (CTO)

CTO binnen GZA Ziekenhuizen:

Als je wenst deel te nemen aan een klinische studie (zowel medische oncologie, hematologie als radiotherapie) kun je terecht op onze CTO-unit. Onder “wetenschappelijk onderzoek” vind je daarover meer informatie.

Dienstverantwoordelijke: Nele Smet

Contact:

 • tel.+32 3 443 37 59

Sint-Augustinus, ingang Oosterveld, route 2

Openingsuren: elke werkdag van 7.30 tot 18 uur

Raadpleging

Op de raadpleging kun je terecht voor een:

 • eerste raadpleging ter bespreking van opstarten oncologische behandeling. Dat kan zowel een heelkundige behandeling, antitumorale behandeling als radiotherapie zijn;
 • opvolgraadpleging na behandeling;
 • genetisch onderzoek;
 • gesprek met de oncopsycholoog;
 • gesprek met een oncodiëtist;
 • opvolging door je verpleegkundig consulent;
 • kostprijsberekening voor je behandeling;
 • aangifte hospitalisatieverzekering (voor ambulante behandeling op het oncologisch dagziekenhuis).

Wanneer je voor de eerste keer op onze raadpleging moet zijn, ben je meestal doorverwezen door je huisarts of behandelende arts. Een eerste afspraak kan alleen telefonisch (of ter plaatse) geregeld worden.

Wanneer je in verdere opvolging bent, kan je ook zelf een afspraak maken via MyGZA. Als is dat niet mogelijk bij alle artsen. Voor meer informatie kan je terecht aan onze balie.

Hoofdverpleegkundige: Sven Reymenants

Contact:

Sint-Augustinus, ingang Oosterveld, route 6

Openingsuren: elke werkdag van 7.30 tot 17.30 uur (telefonisch bereikbaar van 8 tot 17.30 uur)

Onze verpleegafdelingen

D11SA

D11SA is een afdeling waar patiënten worden opgenomen:

 • die een stamceltransplantatie hebben ondergaan;
 • voor behandeling van acute leukemie;
 • voor toediening van antitumorale middelen;
 • voor een behandeling met medicatie in studieverband;
 • voor een schildklierbehandeling met jodium;
 • voor een brachytherapie

De afdeling heeft 23 bedden, verdeeld over:

 • 6 kiemarme isolatiekamers;
 • 1 kamer voor behandeling met radioactief jodium.

Bezoektijden: van 14 tot 20 uur

Het team

 • Vaste zaalartsen voor hematologie: dr. Schuermans en dr. Lemmens
 • Vaste zaalarts voor oncologie: dr. Strijbos
 • Hoofdverpleegkundige: Geert Torney (geert.torney@gza.be)
 • Verpleegkundig specialist hematologie: Ria Bosmans

Contact:

 • tel. +32 3 443 35 11
 • Sint-Augustinus, route 191 (gelijkvloers)

D12SA

D12SA is een afdeling oncologie met 28 bedden waar:

 • antitumorale middelen worden toegediend met gebruik van alle ondersteunende middelen die ter beschikking zijn; 
 • patiënten zowel diagnostisch, curatief als palliatief worden behandeld.
 • patiënten en hun naaste familie begeleid worden door de multidisciplinaire teamwerking bij alle onderzoeken, behandelingen en zorgaanvragen.

Bezoektijden: van 14 tot 20 uur

Het team:

Het team is samengesteld uit verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers:

 • hoofdverpleegkundige Joke Kersbergen (joke.kersbergen@gza.be).
 • Vaste zaalartsen voor oncologie: dr. Van den Mooter en dr. van Cann
 • Artsen in opleiding: de oncologen worden voor de dagelijkse opvolging van patiënten meestal bijgestaan door artsen in opleiding (ASO’s). Die ASO’s zijn vaak de eerste contactpersoon bij vragen over de behandeling of opvolging van oncologische patiënten.

Contact:

 • tel. +32 3 443 35 12
 • Sint-Augustinus, route 401 (eerste verdieping)

De dienst oncopsychologie

Mensen beschikken over veerkracht en vaardigheden om moeilijkheden het hoofd te bieden. Ook wanneer je met een kankerdiagnose en -behandeling geconfronteerd wordt, mag je vertrouwen op je eigen mogelijkheden om daarmee om te gaan. Dat neemt niet weg dat kanker een ingrijpende ervaring is die een grote impact heeft op je leven. Soms is de emotionele belasting te groot en kan professionele psychologische ondersteuning je verder op weg helpen.

De oncopsychologen staan in voor:

 • Psychologische begeleiding op maat en informatie en advies aan patiënten en hun naasten. Samen met jou gaan zij op zoek naar manieren om je levenskwaliteit te verbeteren en opnieuw een evenwicht te vinden in je dagelijks functioneren. Daarbij kunnen thema’s aan bod komen als onzekerheid, angst, controleverlies, communicatie met de kinderen, … Ook onderwerpen als “de draad weer opnemen”, werkhervatting en de toekomst kunnen deel uitmaken van de gesprekken.
 • Het organiseren van infosessies in groep rond de volgende thema’s: “omgaan met mijn ziekte”, “vermoeidheid”, “cognitieve problemen”, “seksualiteit en intimiteit” en “kanker en werk”. Informatie over inschrijvingen, tijdstippen en meer details kan je bekomen bij het oncologisch begeleidingsteam of via de brochure “Informatiesessies en activiteiten 2020”.
  • (!) Door het coronavirus is beslist om alle infosessies (in groep) voorlopig te annuleren. Individuele afspraken bij de psychologen kunnen wél nog plaatsvinden.

Ook wanneer je behandeling is afgerond, kan je nog steeds een beroep doen op de oncopsychologen.

Indien aangewezen kan in overleg met de arts en de oncopsycholoog een consult aangevraagd worden bij een van de psychiaters die verbonden zijn aan het ziekenhuis. 

Als blijkt dat er voornamelijk andere factoren dan de verwerking van (de gevolgen van) kanker aan de basis liggen van je hulpvraag, zorgen de oncopsychologen voor een gepaste doorverwijzing.

 

Kostprijs

De consulten bij de oncopsycholoog en deelname aan infosessies zijn gratis.

De consulten bij de psychiater zijn niet volledig gratis, maar worden deels terugbetaald door de mutualiteit.

 

Contact:

 • Lynn Coppens, tel. +32 3 443 47 37
 • Laurence D’haese, tel. +32 3 443 47 74
 • Doinita Dragan, tel. +32 3 283 10 67
 • Margo Mahieu, tel. +32 3 443 47 36
 • Silke Peeters, tel. +32 3 443 48 98
 • Yani Ramioulle, tel. +32 3 443 48 62
 • Jana Vanderheyden, tel. +32 3 443 48 60
 • Jilke Verbeeck, tel. +32 3 443 48 77
 • Lies Van Kerckhove, tel. +32 443 48 74