Translational Cancer Research Unit (TCRU)

Patiënten met kanker hebben nood aan vernieuwend onderzoek dat hun overlevingskansen en de kwaliteit van leven verbetert. Het Oncologisch Centrum op campus Sint-Augustinus behandelt een groot deel van de patiënten met kanker in de provincie Antwerpen (bijvoorbeeld 25 % van alle patiënten met borstkanker). Het ziekenhuis biedt ook onderdak aan de grootste dienst radiotherapie van België (Iridium Kankernetwerk). Dr. Luc Dirix, medisch oncoloog en afdelingshoofd Oncologische Research, richtte daarom een kwarteeuw geleden de onderzoeksgroep ‘Translational Cancer Research Unit’ of TCRU op.

Het doel van TCRU is onderzoek uitvoeren dat een duidelijke impact heeft op de diagnose en op de behandeling van patiënten met kanker. Het vertalend (“translational”) onderzoek staat inderdaad zeer dicht bij de patiënt: klinische waarnemingen bij patiënten worden gebruikt om wetenschappelijke hypothesen te ontwikkelen die in het laboratorium kunnen worden getoetst. Dat kan vervolgens leiden tot snellere en meer nauwkeurige diagnostiek en een betere behandeling met minder nevenwerkingen.

Translational Cancer Research Unit richt de aandacht op slechts enkele, maar wel belangrijke domeinen van het kankeronderzoek. Door het onderzoek te beperken tot die “niches”, proberen we een expertstatus te bereiken. De toegespitste aandacht heeft in ieder geval voor uitgebreide internationale samenwerking gezorgd, wat TCRU een forse duw in de rug geeft.

We bewaken ook de brede toepasbaarheid van het kankeronderzoek. Zo zijn de biologische mechanismen die we beschrijven bij progressie van het inflammatoire borstcarcinoom of tijdens de groei van levermetastasen ook van belang voor andere patiënten en vergaren we belangrijke informatie over de interactie van de kankercel met zijn omgeving. Via gefocust onderzoek leren we veel over de biologie van kanker in het algemeen.

De beschikbare technologie en structuur staan ten dienste van het ‘translationele’ model. In de biobank van het Oncologisch Centrum worden bloed-, weefsel- en andere monsters van patiënten met kanker op hoogkwalitatieve wijze verzameld en bewaard. De biobank is aangemeld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en past de Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming” toe. De bio-informaticus van TCRU is in staat om grote hoeveelheden complexe gegevens te herleiden tot patronen die ons iets vertellen over de biologie achter de groei en verspreiding van een tumor. TCRU is in staat om kankercellen en immuuncellen in het bloed of beenmerg van patiënten met kanker te bestuderen en heeft de apparatuur die daarvoor nodig is vroeg in de ontwikkeling geadopteerd en verbeterd.