Oncologie (Kanker - Gezwelziekten): Publicaties

Enkele recente publicaties

Inflammatory breast cancer cells are characterized by abrogated TGFβ1-dependent cell motility and SMAD3 activity.

Rypens C, Marsan M, Van Berckelaer C, Billiet C, Melis K, Lopez SP, van Dam P, Devi GR, Finetti P, Ueno NT, Bertucci F, Dirix P, Neven P, Vermeulen P, Dirix L, Van Laere SJ.
Breast Cancer Res Treat. 2020 Apr;180(2):385-395.

Deze studie beschrijft mediatoren van de migratie van kankercellen en de vorming van kankercelklompjes in de lymfevaten bij patiënten met inflammatoir borstcarcinoom.

NOTCH and DNA repair pathways are more frequently targeted by genomic alterations in inflammatory than in non-inflammatory breast cancers.

Bertucci F, Rypens C, Finetti P, Guille A, Adélaïde J, Monneur A, Carbuccia N, Garnier S, Dirix P, Gonçalves A, Vermeulen P, Debeb BG, Wang X, Dirix L, Ueno NT, Viens P, Cristofanilli M, Chaffanet M, Birnbaum D, Van Laere S.
Mol Oncol. 2020 Mar;14(3):504-519.

In dit onderzoek worden enkele DNA-afwijkingen specifiek voor het inflammatoire borstcarcinoom beschreven die het minder gunstige verloop van dit type van borstkanker mee kunnen verklaren.

A phase I dose-escalation trial of stereotactic ablative body radiotherapy for non-spine bone and lymph node metastases (DESTROY-trial).

Mercier C, Dirix P, Meijnders P, Vermeulen P, Van Laere S, Debois H, Huget P, Verellen D.
Radiat Oncol. 2018 Aug 20;13(1):152.

Deze klinische studie onderzoekt verschillende bestralingsschemata (SBRT) van botmetastasen en hun effect op de immuuncellen die circuleren in het bloed.

TP53 Outperforms Other Androgen Receptor Biomarkers to Predict Abiraterone or Enzalutamide Outcome in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer.

De Laere B, Oeyen S, Mayrhofer M, Whitington T, van Dam PJ, Van Oyen P, Ghysel C, Ampe J, Ost P, Demey W, Hoekx L, Schrijvers D, Brouwers B, Lybaert W, Everaert EG, De Maeseneer D, Strijbos M, Bols A, Fransis K, Beije N, de Kruijff IE, van Dam V, Brouwer A, Goossens D, Heyrman L, Van den Eynden GG, Rutten A, Del Favero J, Rantalainen M, Rajan P, Sleijfer S, Ullén A, Yachnin J, Grönberg H, Van Laere SJ, Lindberg J, Dirix LY.
Clin Cancer Res. 2019 Mar 15;25(6):1766-1773.

Hier wordt aangetoond dat bij patiënten met castratie-resistent gemetastaseerd prostaatcarcinoom wijzigingen van het p53-gen nauwkeuriger dan andere factoren de prognose van een patiënt voorspellen.

Vessel co-option in cancer.

Kuczynski EA, Vermeulen PB, Pezzella F, Kerbel RS, Reynolds AR.
Nat Rev Clin Oncol. 2019 Aug;16(8):469-493.

In dit manuscript wordt een uitgebreid en volledig overzicht gegeven van studies die aantonen dat de groei van tumoren vaak niet gepaard gaat met angiogenese, de vorming van nieuwe bloedvaten, maar dat de tumor zeer vaak in staat is om de bloedvaten van het orgaan waarin hij groeit, te gebruiken. Dit is één van de verklaringen waarom een anti-angiogene behandeling, bijvoorbeeld met bevacizumab, niet goed werkt.