Oncologie (Kanker - Gezwelziekten): Wetenschappelijke discussie

Actieve communicatie met een breed doelpubliek is een strategische keuze van TCRU. Nationaal en internationaal wakkeren we de wetenschappelijke discussie aan door experten samen te brengen in netwerken. TCRU stond aan de wieg van “Inflammatory Breast Cancer International Consortium” (www.ibcic.org) en “International Liver Metastasis Research Network”. Beide netwerken publiceren richtlijnen voor diagnose en behandeling in toonaangevende tijdschriften en organiseren elk jaar een symposium voor kennisuitwisseling en planning van het onderzoek.

Ook lokaal bevordert TCRU de wetenschappelijke communicatie. Elke maandagavond is er in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus een vergadering die wetenschappers en studenten de kans biedt om hun werk voor te stellen of een bevinding uit de literatuur te bespreken.

Niet minder belangrijk is het inlichten van patiënten over de vorderingen en bij hen te peilen naar prioriteiten van het onderzoek. Daarom wordt door TCRU steeds gewerkt aan actieve patiëntparticipatie, bij planning van het onderzoek en bij fondsenwerving.

Wetenschappelijke discussie