Ziekten en symptomen: Prostaatkanker

Prostaatkanker ontwikkelt zich in de cellen van de klierbuisjes van de prostaat, een klier met de vorm van een kastanje, die rond de urinebuis ligt. Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende kanker in België.

Wat is prostaatkanker?

Prostaatkanker ontwikkelt zich in de cellen van de klierbuisjes van de prostaat, een klier met de vorm van een kastanje, die rond de urinebuis ligt. Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende kanker in België. Jaarlijks krijgen een kleine 10.000 mannen in België de diagnose van prostaatkanker. De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose is 70 jaar.

Onze artsen, verpleegkundigen, psychologen en andere medewerkers zetten zich iedere dag 100 % in om mannen de meest optimale behandeling te geven met de hoogste kwaliteit van leven.

Wat is de oorzaak van prostaatkanker?

De oorzaak van prostaatkanker is onbekend. Bij 5 à 10 % van de patiënten speelt erfelijke aanleg een rol.

Welke symptomen heb je bij prostaatkanker?

Prostaatkanker groeit meestal langzaam. In het begin van de ontwikkeling van de ziekte hebben patiënten meestal geen klachten. Dikwijls wordt prostaatkanker ontdekt omdat bij bloedonderzoek er een stijging van de PSA waarde wordt vastgesteld. Als je PSA-waarde licht verhoogd is, zal de huisarts dit opvolgen. Er is daarom nog niet meteen sprake van kanker. Het is wel verstandig om je te laten onderzoeken wanneer de PSA waarde verhoogd is. Dankzij onze sneldiagnostiek heb je snel meer duidelijkheid.

Bij sommige mannen wordt prostaatkanker ontdekt wanneer er plasklachten zijn (dikwijls plassen, zwakke straal, moeilijk plassen), of wanneer er bloed in de urine of bij zaadlozing te vinden is. Het is belangrijk te weten dat deze symptomen ook kunnen voorkomen bij goedaardige prostaataandoeningen.

Soms wordt prostaatkanker ook ontdekt als er uitzaaiingen op andere plaatsen in het lichaam klachten bezorgen. Het gaat dan vaak over de botten en de lymfeklieren.

Onderzoek en diagnose

Als we vermoeden dat een patiënt prostaatkanker heeft voeren we één of meerdere onderzoeken uit:

 • Rectaal toucher, een onderzoek via de aars, waarbij de prostaat kan worden afgetast.
 • Echografie
 • Magnetische resonantie (MR)
 • Prostaatbiopsie: om prostaatkanker uit te sluiten nemen we een prostaatbiopsie. Er wordt een beetje weefsel uit de prostaat verwijderd, en met de microscoop onderzocht. In ons centrum gebruiken we bijna uitsluitend de MRI-fusion techniek, die veel nauwkeuriger werkt dan de vroegere technieken, en geen kans geeft op infecties.
 • Bij vaststelling van prostaatkanker kunnen verdere onderzoeken zoals CT-scan of botscan nodig zijn.

Als bij jou prostaatkanker of een verdenking op prostaatkanker (een verhoogd PSA bij bloedonderzoek) is vastgesteld, wil je zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Ons team biedt de mogelijkheid om tot een snelle diagnose te komen en we proberen alle noodzakelijke onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen. Gespecialiseerde verpleegkundigen uit onze prostaatkliniek helpen hierbij om alles vlot te laten verlopen. 

Nadat de uitslagen hiervan besproken zijn in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten wordt er naar jou toe een advies voor behandeling geformuleerd. We doen dit in nauwe samenwerking met je huisarts.

Behandelingen

Actieve opvolging.

Het gebeurt regelmatig dat patiënten een weinig agressieve prostaatkanker hebben, en dat we beslissen om in eerste instantie een afwachtende en opvolgende houding aan te nemen. Wanneer onderzoeken uitwijzen dat de prostaatkanker agressiever wordt, kunnen we starten met een behandeling. Zo kan men vaak de levenskwaliteit behouden, zonder genezingskansen te verliezen.

Radicale prostatectomie.

Dit is een operatie waarbij we de hele prostaat verwijderen. In onze ziekenhuizen bieden we deze behandeling aan met behulp van robottechniek en kijkoperatie (laparoscopie). De genezing na dergelijke ingrepen gebeurt vlotter dan met de vroegere technieken. Zie www.urologie-antwerpen.be

Bestraling (radiotherapie).

Bij sommige patiënten met prostaatkanker stellen we een bestralingstherapie voor. Ofwel kiezen we voor inwendige bestraling (“brachytherapie”), een behandeling waarbij in de prostaat radioactieve staafjes geplaatst worden, ofwel voor uitwendige bestraling, waarbij de patiënt enkele keren naar het ziekenhuis gaat voor radiotherapie. Meer informatie over radiotherapie.

Het bepalen van de geschikte behandeling

De behandeling die voor jou het meest geschikt is, hangt af van het type tumor. Ook je verdere gezondheid en conditie zijn belangrijk. Er is een onderscheid in de behandeling van:

 • Niet uitgezaaide prostaatkanker: De behandeling bestaat meestal uit heelkunde of een vorm van bestraling.
 • Beperkt uitgezaaide prostaatkanker: De behandeling bestaat meestal uit heelkunde of een combinatie van bestralingstherapie en hormoontherapie.
 • Uitgezaaide prostaatkanker: De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van hormoon-en chemotherapie, bestralingstherapie en isotopen behandeling.

Voor al deze behandelingen kan je bij ons terecht. We proberen op een eerlijke manier de beste keuze te maken, en deze met jou te bespreken.

Artsen op deze dienst

Onze artsen-urologen :

 • Dr. Thomas Adams,
 • Dr. Johan Debruyne,
 • Dr. Bernard Denis,
 • Dr. Hendrik Vandeursen,
 • Dr. Eric Vergauwe,
 • Dr. Gustaaf Witters

Onze artsen-radiotherapeuten :

 • Dr. Guido Buelens,
 • Dr. Piet Dirix,
 • Dr. Jean-Louis Dugardyn,
 • Dr. Chris Goor,
 • Dr. Frederik Vandaele

Onze medisch oncologen :

 • Dr. Michiel Strijbos,
 • Dr. Tom Van den Mooter

Het oncologisch begeleidingsteam: Laure De Man en Matthias Mortier

Voor meer informatie over afspraken verwijzen we je graag verder naar onze prostaatkliniek.