Ziekten en symptomen: Schildklierkanker

De schildklier is een orgaan vooraan in de hals gelegen, net voor de luchtpijp en onder de adamsappel. Het bestaat uit 2 kwabben (= lobben) links en rechts van het strottenhoofd, verbonden door een centraal stukje (= isthmus). Naast de schildklier liggen ook 4 bijschildklieren. We spreken over schildklierkanker wanneer in de schildklier een kwaadaardig gezwel ontstaat.

Wat is schildklierkanker?

De schildklier zorgt voor de aanmaak van het schildklierhormoon (= Thyroxine). Daarvoor heeft het jodium nodig dat uit de voeding opgenomen wordt. Het schildklierhormoon regelt hoe ons lichaam energie gebruikt (activiteitsgraad) en beïnvloedt dus onder andere de hartslag, de bloeddruk, temperatuur, gewicht…

De bijschildklier zorgt voor de aanmaak van het bijschildklierhormoon (= Parathormoon) dat onder andere een rol speelt in het op peil houden van het Calcium niveau. In de schildklier en de bijschildklier kunnen zowel goedaardige gezwellen (= adenomen) als kwaadaardige gezwellen (carcinomen) voorkomen.

We spreken over schildklierkanker wanneer in de schildklier een kwaadaardig gezwel ontstaat. Er zijn 4 soorten schildklierkanker:

 • Papillair en folliculair schildkliercarcinoom zijn het meest voorkomend, treffen jongere mensen (3x meer bij vrouwen dan bij mannen) en hebben een goede prognose. (95 % is na 10 jaar nog in leven)
 • Medullair schildkliercarcinoom wordt meer gezien bij erfelijke aandoeningen
 • Anaplastisch schildkliercarcinoom is zeldzaam, komt meer voor bij oudere mensen, groeit snel en heeft een slechte prognose

Symptomen van schildklierkanker

De meest voorkomende klacht is het ontstaan van een zwelling in de hals. Verder is het belangrijk aandachtig te zijn voor:

 • Een snelle groei van een knobbel of ontstaan van meerdere knobbels
 • Een hese stem hebben
 • Kortademigheid, piepende ademhaling, vermagering….

Als je één van deze klachten hebt, betekent dat niet automatisch dat je schildklierkanker hebt. Als deze klachten langer dan 2 weken duren, is het aangewezen contact op te nemen met je huisarts. Als de huisarts het nodig acht, zal je doorverwezen worden naar een specialist, die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat instaat voor de opvolging en behandeling van schildklierkanker.

Onderzoek en diagnose

Om vast te stellen of het over schildklierkanker gaat voeren we een aantal onderzoeken uit zoals:

 • Echografie van de hals
 • Punctie
 • Schildklierscan (isotopenscan)
 • Bloedonderzoek
 • CT scan, MRI scan, PET scan …

Behandeling van schildklierkanker

Schildklierkanker kunnen we op verschillende manieren behandelen. Het soort behandeling is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wordt altijd door het multidisciplinair team van specialisten met ervaring besproken.

Mogelijke behandelingen of combinaties van behandelingen zijn:

 • Chirurgie (een operatie)
 • Behandeling met radioactief jodium
 • Schildklierhormoontabletten
 • in zeldzame gevallen: medicijnen (chemotherapie)
 • in zeldzame gevallen: bestraling (radiotherapie)

Artsen op deze dienst

Ons team bestaat uit radiotherapeuten en medisch oncologen die nauw samenwerken met endocrinologen, hoofd-halsartsen en chirurgen.

Onze radiotherapeuten:

 • dr. Yasmyne Geussens,
 • dr. Daan Nevens,
 • dr. Nathalie Meireson,
 • dr. Hilde Verstraete

Onze medisch oncoloog:

 • dr. Annemie Rutten

Afspraak informatie

Secretariaat oncologie: 03 443 37 37

Voor een afspraak bij een endocrinoloog of hoofd-halsarts verwijzen wij je naar de consultatie van die artsen.