Ouderdomsziekten (Geriatrie): Onderzoeken en behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 356

campus Sint-Vincentius - route 234

campus Sint-Jozef

Je kan op de raadpleging terecht voor onderzoeken en diagnoses, maar ook voor de opvolging van een chronische aandoening. Een aantal onderzoeken kan ambulant gepland worden. Voor andere onderzoeken is een opname in het ziekenhuis nodig. Neem voor een eerste afspraak contact op met de raadpleging ouderengeneeskunde op campus Sint-Augustinus, campus Sint-Jozef of campus Sint-Vincentius.

Daghospitalisatie geriatrie

Uitgebreide consultaties, onderzoeken en behandelingen waarvoor een opname niet noodzakelijk is, gebeuren meestal in het geriatrisch dagziekenhuis. Er is een geriatrisch dagziekenhuis op elke campus van GZA Ziekenhuizen. Om oplossingen te vinden voor je klachten bekijken de leden van het multidisciplinair geriatrisch team de situatie eerst elk vanuit hun specifieke werkdomein. Na bespreken we de diagnose en ons behandeladvies met jou. Zo kunnen we zo snel mogelijk een behandeling op maat starten. Je kan bij de geriatrische daghospitalisatie ook terecht voor volgende zorgprogramma’s:

Zorgprogramma geheugen

Een neuropsycholoog doet verschillende testen om cognitieve klachten in kaart te brengen – denk bijvoorbeeld aan oriëntatie- of geheugenproblemen, problemen met informatieverwerking, taal, denken of beslissingen nemen. Dit onderzoek duurt gemiddeld twee uur en betreft vooral diagnose van somberheid, vergeetachtigheid, concentratieproblemen of beslissingsbekwaamheid.

Zorgprogramma vallen

Naast de klassieke valscreening binnen het ziekenhuis, probeert het multidisciplinaire geriatrisch team (geriater, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist,…) via gesprekken, aangepaste testen en onderzoeken de oorzaak van het vallen te achterhalen. Zo zal de geriater bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek doen en eventueel bijkomende onderzoeken aanvragen (hartfilmpje, radiologie,…). De verpleegkundige bekijkt de verpleegkundige problemen zoals voetproblemen, incontinentie en zicht. De ergotherapeut maakt een balans op van de gevolgen hiervan op de dagelijkse activiteiten. De kinesist test samen met de ergotherapeut je evenwicht en bewegingspatroon.

Verdere behandelingen en zorgprogramma's

Uitgangspunt bij al onze geriatrische behandelingen is om patiënten zo lang mogelijk een zelfstandig en kwaliteitsvol leven te bieden. Dat kan thuis of in een vervangende woonomgeving. We bieden onder meer de volgende behandelingen/zorgprogramma’s:

 • zorgprogramma geheugen
 • zorgprogramma valpreventie
 • diagnosestelling bij algemene geriatrische zorgvragen
 • intraveneuze therapie en transfusies
 • combinatie van onderzoeken
 • geriatrisch assessment (algemeen onderzoek in volgende domeinen):
  • vallen en mobiliteit
  • geheugen, depressie en verwardheid
  • voeding en ondervoeding
  • huidproblemen
  • sociale context
 • ambulante revalidatieprogramma’s in de geriatrische daghospitalisatie:
  • vallen en valpreventie
  • post-cva (na een hersenbloeding)
  • ziekte van Parkinson
  • reuma
  • psycho-educatie
Verpleegster uit de geriatrie