Palliatieve zorg: Samenwerking

campus Sint-Jozef, afdeling S04

Samenwerking

Voor de zorgverlening werkt het centrum voor palliatieve zorg in de eerste plaats samen met uiteenlopende medische en paramedische disciplines binnen GZA Ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor de palliatieve eenheid, het dagcentrum als het Palliatief Support Team.

Daarnaast werken we actief samen met externe hulpverleners uit de regio Antwerpen (omliggende ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorgingsteams,...). Er is bovendien een bijzondere samenwerking met de mobiele equipes voor palliatieve thuiszorg van de Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA), de referentieorganisatie voor palliatieve thuiszorg in Antwerpen.

Wat onderwijs en educatie betreft werkt het centrum voor palliatieve zorg samen met PHAUniversiteit Antwerpen, de hogescholen Karel de Grote en Thomas More en het expertisecentrum Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Vrijwilliger snijdt sinaasappels in de keuken