Pediatrie (kinderziekten): Dag van het onderzoek

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Voorbereiding

Het is zeer belangrijk om heel eerlijk aan je kind te vertellen wat het te wachten staat. Ook jonge kinderen zoals peuters en kleuters hebben nood aan eerlijke informatie op maat van hun leeftijd. Liegen zal de angst enkel maar versterken.

Om je kind voor te bereiden kan je gebruik maken van de tekst van deze website en deze in eigen woorden vertellen. Er bestaan in de bibliotheek of op het internet zeker boeken en teksten die je mee kunnen helpen in de voorbereiding.

Rontgen kikker

Contact opnemen

Om de wachttijden op de dag van opname te beperken, nemen we de dag voor de ingreep in de voormiddag met jou contact op om het juiste uur door te geven waarop we je in het kinderdagziekenhuis verwachten. De verpleegkundige zal je eveneens nog extra info geven omtrent het nuchter zijn van jouw kind. Op deze manier proberen we ook deze periode voor jouw kind zo kort mogelijk te houden.

Om vertragingen zoveel mogelijk te beperken, vragen wij je om stipt op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Kan je om één of andere reden de afspraak niet nakomen, heeft je kind koorts, is het ziek of recent ziek geweest ...? 
Gelieve dan tijdig het kinderdagziekenhuis te verwittigen op het nummer 03 285 22 85 (op werkdagen van 7 tot 17.30 uur).

Wat breng ik mee?

Administratie
 • identiteitskaart en SIS-kaart
 • eventueel een voorschot
 • opnamedocument
 • verwijsbrief van je arts
 • een lijstje van medicatie dat je kind op dit ogenblik neemt
 • verzekeringsformulier bij hospitalisatieverzekering
 • eventueel medische documenten (rx-foto’s, labo-onderzoeken, bloedgroepkaart …)
Persoonlijk
 • Vertrouwd speelgoed en/of knuffel. Liefst kleine zaken en gelabeld.
 • Juwelen (ringen, armbanden, oorbellen …) laten we beter thuis om hygiënische redenen. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal hiervan.
 • Geen nagellak op vingers of tenen, ook kleeftatoeages zijn verboden!
Wat laat je het beste thuis of in de auto?
 • Waardevolle zaken zoals een laptop … Indien je deze toch wil meebrengen, kan je deze steeds achterlaten in een persoonlijk lockertje.

Belangrijk

Indien je tijdens het wachten de afdeling verlaat, zorg er dan voor dat je je telefoonnummer zeker achterlaat.

De opname

Na het onthaal op de kinderafdeling op de 2de verdieping, zal de verpleegkundige je naar het kinderdagziekenhuis begeleiden. De verpleegkundige overloopt met jou het verloop van de dag en geeft je de nodige uitleg over het onderzoek / ingreep. Jouw kind krijgt verplicht een naambandje en indien nodig een operatiehemdje. We nemen bovendien de lengte en het gewicht.

Spuit kikker

De ingreep en de eerste uren nadien

Eén van de ouders mag met het kind mee tot in de operatiezaal tot hij/zij slaapt. De rol van de ouder zal met name ondersteunend en troostend voor het kind zijn. Je bent niet verplicht dit te doen en hoeft je dus niet schuldig te voelen wanneer je het, om welke reden ook, prettiger vindt om niet mee te gaan. Wij respecteren jouw keuze.

Tijdens de ingreep wachten mama en/of papa aan de ontwaakzaal of boven op de kamer.
 Alle kinderen die een verdoving of sedatie hebben gekregen gaan naar de ontwaakzaal.  De duur van het verblijf daar is afhankelijk van de ingreep en de aard van de verdoving of sedatie. Na de ingreep mag mama of papa terug bij het kind, zodat jouw kind onmiddellijk een vertrouwd gezicht ziet bij het ontwaken.


Na de ontwaakzaal worden jullie samen terug gebracht naar de kamer.  Het is aan te raden je kind te laten slapen wanneer het terug op de kamer is. Sommige kinderen zijn erg onrustig en vechten tegen hun slaap. Dit is vaak een moeilijk moment voor de ouders, omdat hun kind soms moeilijk te troosten valt.  Afhankelijk van de ingreep kan je kind nog even op de kamer liggen met een infuus. Afhankelijk van de ingreep of het onderzoek, blijft dit mogelijks enkele uurtjes ter plaatse. De toestand van je kind wordt verder opgevolgd door een verpleegkundige.  Hou er rekening mee dat kinderen na de operatie wat slaperig of misselijk kunnen zijn.  Ze zien soms bleek en hebben over het algemeen veel dorst. We spreken af wanneer je kind terug mag eten en drinken. Laat je kind echter niet alleen stappen, hou het steeds goed in de gaten.

In geval van een onderzoek heb je als ouder steeds het recht om tijdens het onderzoek bij je kind te blijven.