Pediatrie (kinderziekten): Vooropname

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Om de opname van je kind op het kinderdagziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij je steeds de vooropname in orde te brengen.

Dit wil zeggen dat je je kind laat inschrijven aan de dienst opname op het gelijkvloers als "vooropname".

Zonder een voorinschrijving kan de wachttijd de dag zelf oplopen en kan het zelfs zijn dat de ingreep niet kan doorgaan.

Je kan echter op onderstaande momenten je voorinschrijving in orde brengen:

  • Maandag tot en met vrijdag: 8 tot 17 uur doorlopend
  • Zaterdag: 9 tot 20 uur (glazen loket inkomhal)
  • Zondag: 13 tot 20 uur (glazen loket inkomhal)

Telefoon: 03 285 20 00

De dag van de ingreep / het onderzoek zelf, kan je bij het onthaal van het ziekenhuis terecht voor een gratis Wifi code om tijdens het wachten op internet te surfen.

Het is zeer belangrijk om de afspraken rond het nuchter zijn van je kind te respecteren. Als je kind niet nuchter is volgens onderstaande regels, kan het zijn dat de ingreep wordt verlaat of zelfs helemaal niet kan doorgaan.

Wees hierin zeker eerlijk. Het in slaap brengen van een kind dat niet ncuhter is, kan zeer gevaarlijk zijn.

  • Tot 6 uur voor de operatie/onderzoek mag je kind niets meer eten of drinken (ook géén melkproducten).
  • Tot 4 uur voor de operatie/onderzoek mag je kind borstvoeding krijgen.
  • Tot 2 uur voor de operatie/operatie/onderzoek mag je kind water, thee of helder appelsap drinken.

Binnen de 2 uur voor de operatie/onderzoek mag je kind niets meer eten en drinken!