Pediatrie (kinderziekten): Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Onderzoek en diagnose

De kinderartsen binnen GZA Ziekenhuizen beschikken over een hele reeks onderzoeksmogelijkheden om te evalueren wat er met jouw baby of kind aan de hand is.

Denk daarbij aan onderzoeken zoals:

Allergietesten

Allergietesten kunnen op 2 manieren gebeuren in GZA: aan de hand van een bloedname of een huidtest.

Rekening houdend met de elementen uit je verhaal (was er vb. een reactie na blootstelling aan of eten van een bepaald product?) bepalen we welke testen nodig zijn. In het bloed kunnen we testen of je specifieke afweerstoffen maakt tegen bepaalde producten. Bij huidtesten brengen we een kleine druppel van het mogelijke allergeen (de stof waarop je reageert) aan op de voorarm of rug waarna we met een klein naaldje door de huid prikken. Na een kwartier kunnen we zien of er op de prikplaats een zwelling optreedt, wat aangeeft of je al dan niet allergisch bent aan het aangebrachte product.

Bloedtesten

Op basis van de symptomen van je kind kunnen allerlei bloedtesten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het opsporen van bloedarmoede, sikkelcelziekte, kinderreuma…

EEG (filmpje van de hersenen)

Een EEG is een electro-encefalogram, ofwel een filmpje van de hersenen. De kinderneuroloog van GZA kan bekijken of er eventueel sprake is van epilepsie of een andere aandoening. Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van elektrische prikkeloverdracht in de hersenen.

Echocardiografie en ECG

Een echocardiografie (echo van het hart) en ECG (electrocardiogram of filmpje van het hart) wordt uitgevoerd door een de kindercardioloog van GZA en kan eventuele problemen van het hart aan het licht stellen. Soms is dit onderzoek nodig nadat er een klein geruis is gehoord op het hart door de dokter. Bepaalde hartziekten kunnen hiermee ook opgevolgd worden.

Echografie van heupen, nier en blaas

Onze kinderarts-echografist kan een echo doen van de heupen in geval er een klikje werd waargenomen bij het onderzoek van de heupen van een pasgeborene of indien een kindje in stuit werd geboren.

Een echo van nieren en blaas kan gebeuren bij recidiverende urineweginfecties of bij vermoeden van een bepaalde nieraandoening.

Gastroscopie

Een gastroscopie is een onderzoek waarbij een arts de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijkt. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt, een flexibele buis met glasvezels en een videocamera die licht en beeld kunnen doorgeven.

Met een gastroscopie kunnen afwijkingen van de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm worden opgespoord. Dit zijn bijvoorbeeld zweertjes, ontstekingen, bloedingen en gezwellen. Tijdens het onderzoek neemt de arts soms stukjes van de wand (biopsies) voor microscopisch onderzoek en kan o.a. een infectie door Helicobacter pylori worden opgespoord. Tijdens het onderzoek is ook een behandeling mogelijk, indien de arts bijvoorbeeld een bloeding, een vernauwing of een andere afwijking vaststelt. Indien je niet akkoord bent dat in een dergelijk geval meteen een behandeling wordt gestart, meld dit dan op voorhand aan de arts.

Lactoseblaastest

Indien je kind last heeft van chronische buikpijn of darmklachten, kan er soms het vermoeden zijn van lactose-intolerantie. Een lactose-ademtest kan via GZA gepland worden om deze aandoening uit te sluiten of te bevestigen.

Longfunctietest

De kinderlongarts van GZA kan bij kinderen vanaf 5-6 jaar een longfunctietest, blaastest uitvoeren, wanneer dit aangewezen is. Dit kan nodig zijn bij bepaalde aandoeningen zoals astma.

pH-metrie

De kindergastro-enteroloog van GZA zal in sommige gevallen een pH-metrie laten uitvoeren. Dit kan het geval zijn bij lang aanslepende klachten van zure reflux of wanneer er bij vb. bij neus-keel-oorklachten toch gedacht wordt aan reflux als onderliggende oorzaak.

Stoelgangonderzoek - opsporen van bacteriën of parasieten, soms Helicobacter

Dit is een labo-onderzoek van de stoelgang van uw kind, waarbij besmettelijke oorzaken van diarree (virussen en bacteriën, maar ook parasieten) kunnen opgespoord worden. Vermeld zeker als de klachten ontstaan zijn na een tropische reis, want dan moeten meer specifieke onderzoeken worden uitgevoerd.

Tuberculine - opsporen van tuberculose na contact met een positieve patiënt

Dit is een eenvoudige huidtest die kan worden uitgevoerd wanneer je kind in contact is geweest met iemand die (een vermoeden van) tuberculose (TB) heeft. Indien deze test positief is, kunnen we een preventieve behandeling opstarten zodat je kind niet ziek wordt door de tuberulose. Ook indien jouw kind TB heeft, kan je bij GZA terecht.

Ureumblaastest

Dit is één van de manieren om middels uitgeademde lucht, die wordt opgevangen in reageerbuisjes, de aanwezigheid van een maagontsteking veroorzakende bacterie (Helicobacter pylori) op te sporen.

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Polikliniek Hof ter Schelde