Pediatrie (kinderziekten): Ons team

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Maak kennis met ons team

Werken met zieke kinderen is een speciaal vakgebied – speciaal omdat binnen de kindergeneeskunde bijna alle medische en chirurgische richtingen aan bod komen.

Kinderartsen hebben dan ook allemaal een deelspecialisatie (bijvoorbeeld in hartziekten, longziekten, vroeggeboortes, maag- en darmproblemen, diabetes, epilepsie, ontwikkelings- en gedragsproblemen,…). 

Zo goed als alle verpleegkundigen op de kinderafdeling hebben een bijzondere beroepstitel in de kindergeneeskunde en/of neonatologie.

Alle medewerkers volgen ook voortdurend de nodige opleidingen om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Polikliniek Hof ter Schelde