Op consultatie: Kindernefrologie en bedplassen

Werd er bij je kind voor of na de geboorte een nierprobleem opgemerkt (vb. een uitgezette nier, een aberrant gelegen nier...)? Dan kan je hiervoor een afspraak maken.

Ook voor zindelijkheid kan je bij ons terecht. De meeste kinderen zijn rond 5 jaar droog ’s nachts. Toch zijn er ook heel wat kinderen die op die leeftijd nog geen controle over hun plas hebben. Op 5 jaar plast zo’n 15-20% nog ’s nachts in zijn bed. Op de leeftijd van 7 jaar is dit nog 10%.

Bedplassen gaat vrijwel altijd vanzelf over. Er is zelden een medisch probleem. Vaak wordt wel een behandeling opgestart omdat kinderen zich schamen tegenover leeftijdsgenoten. Het is heel belangrijk dat je kind zelf gemotiveerd is om het plasprobleem aan te pakken.

In geval van volgende symptomen raadpleeg je steeds een arts:

  • Er zijn ook overdag problemen met zindelijkheid
  • Er zijn regelmatig infecties van urinewegen
  • Er zijn problemen met controleren van stoelgang

De arts zal de verschillende behandelopties bespreken. Afhankelijk van jullie situatie zal er gekozen worden voor medicatie, fysiotherapie of een plaswekker.

Indien je kind overdag niet zindelijk wordt of na een periode van zindelijk zijn terug plasongelukjes heeft, kan u op deze raadpleging terecht. Ook als je kind steeds heel dringend of heel frequent moet plassen of  gemakkelijk blaasinfecties heeft, is een afspraak aangewezen.