Pediatrie (kinderziekten): Ziekten en symptomen

campus Sint-Augustinus - route 436

campus Sint-Vincentius -  route 115

Waarmee kan je bij ons terecht?

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze hebben vaak aandoeningen die heel specifiek zijn voor een bepaalde leeftijd. Binnen de afdeling kindergeneeskunde van GZA komen bijna alle medische en chirurgische specialisaties aan bod.

Heeft je kind last van koorts, braken/diarree, huiduitslag, excessief huilen…? Vaak is dat relatief onschuldig. Maar raadpleeg bij onzekerheden of veranderingen in de algemene toestand van je kind zeker je huisarts of kinderarts. Of kom als dat niet snel lukt voor dringende problemen naar de spoedgevallen. Je leest in deze brochures alvast enkele tips en informatie over veelvoorkomende problemen bij kinderen.

Je kan bij ons ook terecht voor meer complexe pediatrische aandoeningen zoals kinderepilepsie, hormoonproblemen, astma, hartproblemen, aanslepende buikpijn, bedplassen, meer specifieke infectieziekten (zoals tuberculose of infecties na verblijf in de tropen) en sikkelcelanemie/thalassemie. Elke pediater in GZA heeft zijn/haar specifieke deelspecialisatie.

 

Ziekte en symptomen pediatrie

Afspraakinformatie

Voor een spoedgeval, raadpleging bij een kinderarts of dagopname kan je terecht op al onze campussen. Voor langere opnames zijn er gespecialiseerde kinderafdelingen op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Campus Sint-Augustinus

Campus Sint-Vincentius

Polikliniek Hof ter Schelde