Behandelingen: Multidisciplinair pijncentrum

Op verwijzing van de pijnarts

Een afspraak maken op het Multidisciplinair Pijncentrum kan enkel na verwijzing van de algoloog (pijnarts).

Het Multidisciplinair Pijncentrum biedt aan patiënten met complexe pijnklachten bijkomende ondersteuning aan. Aanhoudende complexe pijn kan na verloop van tijd je fysiek en psychisch weerstandsvermogen in belangrijke mate vermoeien. De rol van het Multidisciplinair Pijncentrum bestaat erin deze lijdende factoren te definiëren en waar mogelijk je te ondersteunen om hiermee te leren omgaan. Dit verloopt via een intensief multidisciplinair revalidatie- en rehabilitatietraject waarvoor een actieve participatie van de patiënt vereist is. De ondersteunende functies binnen het Multidisciplinair Pijncentrum omvatten pijnverpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten, kinesisten en sociaal assistenten.

De pijnarts en de pijnkliniek hebben ook hun taak binnen het Multidisciplinair Pijncentrum:

  • coördineren van het multidisciplinair beleid,
  • optimaliseren en opvolgen van het pijnmedicatieschema,
  • uitvoeren en opvolgen van de interventionele pijnbestrijdingstechnieken,
  • ten gepaste tijde doorverwijzen naar andere specialisaties (medici en paramedici).

Werkwijze van het begeleidingstraject

Je traject begint op de raadpleging van de pijnarts. De algoloog neemt uitgebreid verslag van jouw pijnklacht, je medische voorgeschiedenis en de pijnbehandelingen die je al gehad hebt. Bij een gunstig advies voor de opstart van een traject op het Multidisciplinair Pijncentrum, krijg je een vervolgafspraak bij de pijnverpleegkundige voor verdieping van het pijndossier.

Tijdens de screening bij de pijnverpleegkundige krijg je een eerste voorlichting over het begeleidingstraject. Vervolgens zullen er afspraken gemaakt worden bij de andere medewerkers van het multidisciplinair pijncentrum (ergotherapeut, pijnpsycholoog, kinesist en sociaal assistent).

Na de screeningsrondes zal een Multidisciplinair Overleg (MDO) plaatsvinden tussen de algoloog en de andere teamleden. De huisarts is welkom om deze bespreking bij te wonen. De therapeuten streven er telkens naar een individueel begeleidingstraject uit te stippelen.

In een persoonlijk terugkoppelingsgesprek licht de pijnverpleegkundige de patiënt in over het vooropgestelde traject. Het intensieve programma vraagt een aanzienlijke inspanning van zowel de patiënt als van de medewerkers van het multidisciplinair pijncentrum. De patiënt wordt daarom gevraagd zijn bereidwilligheid tot nakomen van de afspraken te bevestigen via een ‘engagementsverklaring’.

Tot het begeleidingstraject behoort steeds een reeks van 4 informatieve groepssessies met volgende onderwerpen:

  • Pijneducatie en medicatie
  • Pijn en coping (omgaan met pijn)
  • Ergonomie en activiteitenmanagement
  • Slaap en relaxatie

Nadien worden aangepaste pijnverzachtende en/of weerbaarheidsversterkende technieken aangeleerd. Sommige methodes worden tijdens groepssessies aangekaart, andere technieken worden op individuele basis uitgelegd.

Voorbeelden uit de groeps- en indivuele sessies

Stresssessies voor pijnpatiënten georganiseerd door de pijnpsychologen

Leven met chronische pijn betekent ook geconfronteerd worden met stress.  Pijn als ongewenste gast zorgt immers voor heel wat veranderingen in het leven. Daarnaast is pijn op zich ook een stressor. De stresssessies bestaan uit drie delen van twee uur. Tijdens de eerste sessie wordt er voornamelijk gewerkt naar inzicht en overzicht rond ‘wat is stress?’ en ‘hoe wordt stress veroorzaakt?’. In sessie twee en drie wordt er verder gewerkt rond ‘hoe ga ik om met stress?’ om stress(klachten) te verminderen en/of te voorkomen.

Partner- en familiesessie georganiseerd door de pijnpsychologen

Chronische pijn heeft niet alleen impact op het leven van de persoon met pijn, maar ook op het leven van de partner en/of familieleden. Tijdens de partner- en familiesessie zijn zowel de patiënt als zijn of haar partner en familieleden welkom. Gedurende twee uren wordt er stilgestaan bij wat chronische pijn is en wat de impact kan zijn voor de patiënt en diens omgeving. Er wordt tevens ruimte voorzien om vragen en ervaringen te bespreken.

Ergonomie en Activiteitenmanagement georganiseerd door de ergotherapeuten

De informatiesessie uit de basismodule gaat voornamelijk over ergonomie en activiteitenmanagement. Tijdens het onderdeel ‘Ergonomie’ geven wij uitleg over de werking van het menselijk lichaam. Er wordt ergonomische raad gegeven rond zorg dragen voor nek, rug en andere gewrichten. We bekijken de alledaagse bezigheden vanuit een praktisch standpunt, en de ergonomische principes die daarbij aansluiten. Het luik rond ‘Activiteitenmanagement’ geeft een toelichting over de ‘activiteitenweger’, een handig hulpmiddel om dagelijkse activiteiten in kaart te brengen en betere inzichten in eigen handelen te verkrijgen. Er is ook een korte introductie rond het verloop van de individuele sessies. Die individuele sessies zijn per patiënt sterk variabel omdat de hulpvraag van iedere persoon anders is.

Graded activity en Relaxatie georganiseerd door de kinesitherapeuten

In de 4de informatieve basissessie komen ‘Graded activity’ en ‘Relaxatie’ reeds theoretisch aan bod. Naast deze theoretische benadering zijn er ook een aantal praktische sessies. ‘Graded activity’ is een gestructureerde, voorspelbare methode om stapsgewijs je mobiliteit, belastbaarheid en eigen functioneren te kunnen opbouwen. Via een groepsles worden een aantal tools bekeken om zelf praktisch aan de slag te kunnen gaan. Na deze sessie wordt er een afspraak vastgelegd voor verdere individuele begeleiding. Bij ‘Relaxatie’ nodigen we patiënten uit ontspanningstechnieken aan de lijve te ondervinden en te leren toepassen.

Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie (TENS)

Het gebruik van TENS (Transcutane Elektrische Neuro-Stimulatie) kan in sommige gevallen een verlichting geven van acute of chronische pijn. De pijnklachten verdwijnen niet, maar de verzachting kan toch een verbetering van uw levenskwaliteit betekenen. TENS-therapie gebeurt door middel van een TENS-toestel: een huidelektrode zendt elektrische pulsen naar de zenuwen, het zenuwstelsel wordt hierdoor afgeleid en kan minder pijnsignalen verwerken. Het lichaam wordt daarnaast in beperkte mate aangezet om pijnstillende endorfines te produceren.

Tijdens de informatiesessie legt de pijnverpleegkundige de patiënt het gebruik van het toestel uit. Het gebruik is eenvoudig, na de uitleg kan de patiënt de therapie zelfstandig uitvoeren in zijn dagelijkse omgeving. De mogelijkheid wordt geboden een bruikleentoestel voor een proefperiode van 2 weken mee te nemen naar huis, bij positieve ervaringen kan de patiënt een toestel aankopen.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 181 op het gelijkvloers.

Campus Sint-Vincentius

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 173 op het gelijkvloers.