Behandelingen: Multidisciplinair pijnteam

Op medische verwijzing

Het Multidisciplinair Pijnteam staat uitsluitend ten dienste van de gehospitaliseerde patiënt. De medische verwijzing dient hierbij te gebeuren via uw behandelende ziekenhuisarts of ziekenhuisdienst.

Ziekte en behandeling kunnen verwikkeld worden met moeilijk te behandelen pijnklachten, dit is soms onvermijdelijk. De zorgverleners vragen bij elke gehospitaliseerde patiënt het pijnlijden dagelijks meermaals na. Als patiënt is het uiteraard belangrijk uw pijnlijden kenbaar te maken aan uw zorgverleners opdat zij u een gepast pijnstillend beleid kunnen aanbieden.

Werkwijze van het begeleidingstraject

Het Multidisciplinair Pijnteam werkt campusoverschrijdend. Naast ondersteuning van de individuele patiënt vervult het team volgende taken in het ziekenhuis:

  • pijntherapie-gerelateerde protocollen opmaken en actueel houden naar de huidige wetenschappelijk kennis.
  • pijn- en pijntherapie-gerelateerde gegevens vergaren als bijdrage tot de evidence-based medicine.
  • organiseren van evidence-based opleidingsmomenten voor alle GZA zorgverleners over pijn, efficiënte pijnbehandeling en pijnpreventie.
  • informatie verschaffen aan patiënten en familie omtrent pijn, pijnbehandeling en pijnpreventie.
  • screenen van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van postoperatieve chronische pijn, deze patiënten worden door het pijnteam nauw opgevolgd tijdens de hospitalisatie.
  • in multidisciplinair overleg treden met de andere expertise-diensten van het GZA en van regionale en internationale centra.

De zorgafdelingen van het ziekenhuis beschikken door dit studiewerk over een waaier aan pijnbehandelingsprocedures. Als de klassieke pijntherapie herhaaldelijk onvoldoende comfort biedt, vragen zij ondersteuning van het Multidisciplinair Pijnteam. Het team bestaat steeds uit een algoloog en een pijnverpleegkundige, en wordt vervoegd door een psychotherapeut wanneer patiënt hier een hulpvraag naar heeft. Men zet specialistische pijnbehandelingsmethodes in en er wordt aandachtig gewerkt aan de psychologische weerslag van de pijnbelevenis. Het team blijft de patiënt tijdens de hospitalisatie volgen. Indien het team verwacht dat de pijn na ziekenhuisontslag problematisch blijft, zal de huisarts hiervan op de hoogte worden gesteld zodat medische opvolging verzekerd is.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 181 op het gelijkvloers.

Campus Sint-Vincentius

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 173 op het gelijkvloers.