Behandelingen: Pijnkliniek

Op verwijzing van de arts

Een afspraak maken op de pijnkliniek kan enkel na verwijzing van een arts.

Pas nadat de behandeling of therapie door de huisarts of behandelende arts onvoldoende blijkt, volgt een verwijzing naar de pijnkliniek via de behandelende (huis)arts. Aangezien informatie over deze voorafgaande fase essentieel is voor het slagen van verdere pijnklinische handelingen, kan je afspraak enkel doorgaan als je een verwijsbrief met de noodzakelijke informatie kan voorleggen.

Afhankelijk van de pijndiagnose stelt de pijnarts verschillende behandelingen voor. Dit kan zowel een medicamenteuze als interventionele als gecombineerde behandeling betreffen. De huisarts blijft echter steeds een centrale rol spelen en blijft via jouw pijnarts op de hoogte van de vorderingen.

Medicamenteuze pijnbehandeling

Het merendeel van de acute pijnen en oncologische pijnen beantwoorden goed aan de klassieke pijnmedicamenten. De toediening kan onder vorm van tabletten, kleefpleisters, intramusculaire inspuitingen, intraveneuze infusen en specialistische pijnpompen. De arts zal naargelang het klinisch verhaal en in overleg met de patiënt een aangepast medicatieschema opstellen. Elk pijnmedicament heeft een specifiek werkingsmechanisme, correct opvolgen van het voorgestelde schema is noodzakelijk voor een optimale werking. Op geleide van de pijnstillende werking en de eventuele neveneffecten wordt dit na verloop van tijd verder aangepast. Arts en patiënt gaan zo samen op zoek naar een medicatieschema dat voldoende comfort brengt zonder beduidende bijwerkingen.

Interventionele pijnbehandeling

In heel specifieke omstandigheden behoort interventionele pijntherapie tot de mogelijkheden. Enkele bekende vormen zijn epidurale infiltraties en radiofrequente denervaties voor rug-gerelateerde pijn. Iedere procedure heeft welbepaalde indicaties, neveneffecten en complicaties. De algoloog grijpt op minimaal invasieve wijze in op de aangetaste structuren, toch vergen deze procedures een bijzondere theoretische en technische kunde. De stap naar interventionele pijnbestrijding is daarom steeds een doordachte beslissing waarbij de pijnarts je de nodige uitleg en adviezen kan verschaffen.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 181 op het gelijkvloers.

Campus Sint-Vincentius

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 173 op het gelijkvloers.