Pijnkliniek en multidisciplinair pijncentrum: Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 181

campus Sint-Vincentius - route 173

Het belang van pijndiagnostiek

Je behandelende arts zal steeds op zoek gaan naar de oorzaak van de pijn. Behandeling van de oorzaak helpt namelijk het functieherstel en de pijnverlichting. Zo wordt een gebroken arm ingegipst of wordt antibiotica gestart bij een gevaarlijke infectie. Aan sommige oorzaken is jammer genoeg weinig te genezen, toch blijft de vaststelling van de oorzaak nuttig om erger wordende schadelijke processen in te perken en andere gevolgen van het ziekteproces te voorkomen. Zo geeft de arts bij diabetische polyneuropathie bijkomende aandacht aan wondzorg in de aangetaste gebieden.

Bij de diagnostiek hoort ook een omschrijving van de pijn. Waar doet het pijn? Hoelang bestaat de pijn al? Hoe intens is de pijn? Er bestaan geen objectieve instrumenten om pijn te meten of de aard ervan te achterhalen. De belangrijkste informatiebron blijft de beschrijving door de patiënt. Het merendeel van de patiënten vindt dit geen eenvoudige taak. De arts kan je daarbij helpen via doelgerichte vraagstelling en klinisch onderzoek, bijkomende technische onderzoeken dienen om vermoedens te staven. Het gedetailleerd in kaart brengen van de pijnklacht vormt de hoeksteen van de toekomstige pijnbehandeling.

Afspraakinformatie

Campus Sint-Augustinus

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 181 op het gelijkvloers.

Campus Sint-Vincentius

Openingsuren secretariaat: van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur.
De dienst is telefonische bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur en 13.30 tot 15.30 uur.
Volg route 173 op het gelijkvloers.