Psychiatrie volwassenen: Behandelingen

De werking van de dienst psychiatrie binnen GZA Ziekenhuizen rust op vijf pijlers: urgentiepsychiatrie, kortdurende behandeling, polikliniek, liaisonpsychiatrie en SaRa. 

campus Sint-Vincentius - route 7

Voor welke behandelingen kan je terecht bij GZA Ziekenhuizen?

De werking van de dienst psychiatrie binnen GZA Ziekenhuizen rust op vijf pijlers:

 • Urgentiepsychiatrie
  De urgentiepsychiatrie is 24/24 uur, 7 dagen op 7 beschikbaar voor de opvang en behandeling van psychiatrische crisissituaties zoals: angst/paniek, suïcidepoging of -dreiging, psychotische toestandsbeelden, relationele crisissituaties, middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie), gedragsproblemen of acute stress toestanden. Hiervoor werkt de dienst nauw samen met de spoedafdeling.
   
 • Kortdurende behandeling (hospitalisatie)
  Soms is opname van mensen in acute psychiatrische crisis nodig. De PAAZ telt daarvoor 60 bedden, verspreid over twee afdelingen/verdiepingen op campus Sint-Vincentius. Daar staat er een multidisciplinair team klaar (psychiater, verpleegkundige, psychologen, therapeuten, sociale dienst …) om patiënten de nodige zorg en opvang te bieden.

  Patiënten kunnen hier terecht voor crisisinterventie, time-out uit de thuissituatie, oriëntering naar een verder traject,… Ook bieden wij mogelijkheid tot observatie en verdere diagnostiek, begeleiding bij het starten van medicijngebruik, enzovoorts. Een opname op onze dienst duurt gemiddeld drie weken. Tijdens de opname onderscheiden we drie fasen:

  1) Observatie en diagnostiek
  Tijdens het verblijf op de afdeling (dag en nacht) hebben we mogelijkheid om de klachten intensief verder te inventariseren.

  2) Behandeling
  Naast de medicamenteuze behandeling, is er ook een reeks therapieën beschikbaar. Deze zijn gebundeld in drie (groeps)modules onder leiding van therapeuten (module 1 gericht op activatie, module 2 op stemmingsproblematiek, module 3 op afhankelijkheid middelen.)

  3) Voorbereiding op ontslag
  Tijdens de laatste opnameweek kunnen patiënten (na overleg) de terugkeer naar huis voorbereiden via een “semi-regeling”, waarbij zij alvast een halve dag thuis kunnen doorbrengen. In deze fase wordt ook nazorg concreter uitgetekend – bijvoorbeeld een verdere behandeling binnen een psychiatrisch centrum.

  Een andere optie is verdere behandeling in een dagcentrum. Ook GZA Ziekenhuizen beschikt over een daghospitaal voor maximaal vier weken. Dit dagziekenhuis is bedoeld voor de verderzetting van het therapieprogramma en verdere oriëntatie.

  Verder is er ook aandacht voor de familie van gehospitaliseerde patiënten. Zo organiseert onze familiewerking onder meer afwisselend informatiesessies rond depressie en alcoholmisbruik. Onze medewerkers geven u hierover graag meer informatie.
   

 • Polikliniek
  Eventuele nazorg gebeurt via onze polikliniek. Daarnaast bieden we via de polikliniek crisisraadpleging op vraag van verwijzende (huis)artsen. Tijdens deze raadpleging doen we een psychiatrische screening en adviesgesprek. Artsen kunnen hiervoor contact opnemen met de psychiater van wacht.
   
 • Liaisonpsychiatrie
  Via onze liaisonwerking garanderen we psychiatrische ondersteuning aan gehospitaliseerde patiënten binnen GZA Ziekenhuizen op andere (niet-psychiatrische) afdelingen. Aanvragen hiervoor gebeuren via de verantwoordelijke afdelingsarts.
   
 • Samenwerkingsverband SaRA
  Artikel 107 van de ziekenhuiswet zorgde voor grote hervormingen op vlak van geestelijke gezondheidszorg, onder meer via het realiseren van zorgcircuits en zorgnetwerken. Vanuit die gedachte is onze dienst partner binnen SaRA – een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen.