Psychiatrie volwassenen: Ziekten en symptomen

campus Sint-Vincentius - route 7

Stress en algemeen en psychisch lijden worden bespreekbaarder en de (prestatie)druk blijft toenemen. Deze en andere maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer mensen nood hebben aan psychiatrische/psychologische ondersteuning.

Psychiatrische hulpverlening kan uiteenlopende psychische stoornissen behandelen: van ongeneeslijke geestesziekte, ernstige psychiatrische pathologie(ën) tot lichtere psychische aandoeningen waardoor mensen hun leven voor korte of langere tijd niet meer kunnen inrichten zoals zij dat willen, thuis en/of op school, het werk, niet meer goed functioneren en het gevoel krijgen "vast te lopen".

Waarbij kan GZA Ziekenhuizen helpen?

Binnen de psychiatrie richt onze werking zich op crisisinterventie en kortdurende behandeling van psychiatrische problemen. Afspraken en opnames zijn enkel mogelijk na verwijzing door (huis)artsen of andere hulpverleners. Daarbij gaat het om de behandeling van vooral angst- en stemmingsstoornissen, stress-gerelateerde klachten, verslavingsproblematiek (acute ontwenning) en acute crisissituaties.

Ook mensen met psychische klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen kunnen bij ons terecht. In dat geval bekijken we of in eerste instantie een opname op een andere (somatische) afdeling binnen het ziekenhuis noodzakelijk is. Zo kan iemand met leverstoornissen als gevolg van een alcoholverslaving mogelijk best eerst geobserveerd worden op een dienst gastro-enterologie. Voor begeleiding bij een primaire drugproblematiek (zowel soft- als harddrugs) verwijzen we naar de gespecialiseerde verslavingshulpverlening (ADIC, De Sleutel, De Spiegel, Free Clinic …).

De afdeling heeft een open deur. Voor mensen die behoefte hebben aan een gesloten afdeling verwijzen we naar de psychiatrische centra in de omgeving.

Heb je hulp nodig? Enkel verwijzers (psychologen, (huis)artsen of andere hulpverleners) kunnen een afspraak voor je maken. Heb je dringend hulp nodig, kan je contact opnemen met de dienst spoedgevallen

Vaak voorkomende psychische klachten

Meer informatie over enkele vaak voorkomende psychische klachten vind je hieronder:

Alcohol- en medicatieafhankelijkheid

Problematisch alcoholgebruik komt voor in verschillende vormen, die in de praktijk in elkaar kunnen overvloeien. Over het algemeen onderscheiden we vier types:

 • overmatig of excessief drinken
 • probleemdrinken of alcoholmisbruik
 • alcoholafhankelijkheid of alcoholverslaving
Psychose

Bij een psychose raakt iemand de grip op de realiteit kwijt. Wie in een psychose zit, kan last krijgen van hallucinaties (iets ‘zien’ of ‘horen’ dat er niet is), wanen (ideeën of overtuigingen die absoluut niet overeenstemmen met algemeen geaccepteerde ideeën of opvattingen) en desorganisatie (chaotisch gedrag of onbegrijpelijke taal door het onvermogen tot ordening).

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarmee veel mensen (zo’n 20 procent van de vrouwen en 10 procent van de mannen) tijdens hun leven in één of andere vorm te maken krijgen. Depressie is meer dan gewoon een (tijdelijk) "dipje". Wie depressief is, heeft al langer dan twee weken last van neerslachtigheid, is somber, verdrietig of huilerig. Mogelijke symptomen van depressie zijn:

 • Geen plezier meer hebben in dingen die de patiënt vroeger wel graag deed
 • Vermoeidheid
 • Futloos voelen
 • Slapeloosheid of net veel willen slapen
 • Geen zin om te eten
 • Gewichtsverlies of gewichtstoename
 • Nervositeit en rusteloosheid
 • Minderwaardigheidsgevoel, hevige schuldgevoelens
 • Minder concentratievermogen
 • Niet meer helder kunnen denken en besluiteloosheid

Patiënten met ernstige depressie kunnen ook last hebben van psychoses – een psychiatrische toestand waarbij iemand de grip op de realiteit kwijt is en wat soms gepaard gaan met wanen over schuld of dood (psychotische depressie).

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis waarbij periodes van depressie worden afgewisseld door overactieve “manische” periodes met een overdreven vrolijke of prikkelbare stemming. Daarbij kunnen er psychoses voorkomen in zowel het diepste dal van de depressie als tijdens de hoogste piek van de manie.

Angststoornissen (paniekaanvallen, fobieën ...)

Bij een angststoornis is de angst extreem en niet realistisch en zorgt die angst ervoor dat de patiënt situaties gaat vermijden en uiteindelijk niet meer goed functioneert in het dagelijkse leven. Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

 • Fobieën zijn angsten voor iets heel specifiek, zoals hoogtevrees, vliegangst, angst voor spinnen, voor kleine ruimtes (claustrofobie) of voor drukke plekken met veel mensen (agorafobie). Zodra fobieën er toe leiden dat je veel normale zaken in het dagelijks leven gaat mijden, zoek je best hulp om van de angst af te komen.
   
 • Bij een paniekstoornis krijgt iemand geregeld paniekaanvallen zonder dat daar een duidelijke reden voor is.
   
 • Ook algemene angststoornissen of piekerstoornissen (voortdurend piekeren, druk maken dat er van alles fout loopt, overbezorgd zijn) kunnen het leven onaangenaam beheersen – de constante spanning en prikkelbaarheid is niet alleen ongezond voor iemand persoonlijk, maar zorgt ook voor verstoorde relaties thuis of op het werk.
Dwangstoornis (obsessieve-compulsieve stoornis)

Bij een dwangstoornis herhaalt iemand steeds bepaalde gedachten (obsessies) en/of handelingen (compulsies). Dwanggedachten zijn akelige, storende gedachten of (denk)beelden die steeds weer terugkomen en waar iemand onrustig en bang van wordt. Negeren helpt vaak niet, de gedachten stoppen vaak pas als je bepaalde handelingen uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan overdreven vaak de handen wassen, telkens opnieuw controleren of het gas uit is, constant dingen tellen of obsessief schoonmaken.

Persoonlijkheidsstoornis

Onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen vormen samen onze persoonlijkheid. Daaruit ontstaan in de loop der tijd vaste patronen die bepalen hoe we in het leven staan en hoe we omgaan met de mensen en gebeurtenissen om ons heen.

Zo heeft iedereen een eigen, unieke persoonlijkheid - al proberen mensen al sinds de oudheid om die verschillende persoonlijkheden in een aantal types onder te brengen. Soms kan jouw persoonlijkheid je dwarszitten en een hindernis vormen voor succes op school, het werk of in relaties. We spreken dan van een persoonlijkheidsstoornis.

Dat is het geval wanneer je innerlijke beleving en je gedragswijzen je in conflict brengen met de wereld om jou heen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in de manier waarop je jezelf en anderen ziet en interpreteert, in emotionele reacties, in de omgang met anderen (onbuigzaamheid …) en de mate waarin je jouw impulsen kan beheersen of gedrag kan aanpassen aan de eisen van een bepaalde situatie, activiteit of relatie.

Persoonlijkheidsproblemen worden niet veroorzaakt door een psychiatrische stoornis, een bepaalde ziekte of bijvoorbeeld middelengebruik. Ze ontstaan al vroeg in het leven en veranderen daarna nauwelijks meer.