Reumatologie: Samenwerking

campus Sint-Augustinus - route 227

campus Sint-Vincentius - route 5

Samenwerking binnen GZA ziekenhuizen

Vanzelfsprekend werken niet alleen de teams binnen onze afdeling nauw samen. Ook buiten de reumakliniek werken we actief samen met andere specialismen om de zorg voor de patiënten te optimaliseren. Dit is belangrijk omdat het om ziekten kan gaan die behalve het bewegingsstelsel ook andere organen kunnen treffen.

Samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoeksorganisaties

Ons team werkt ook samen met de verschillende universitaire centra in België en Europa. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het werkterrein en kunnen we een optimale behandeling bieden aan de patiënten.

Op het vlak van samenwerking wordt steeds voor het centrum gekozen dat voor de desbetreffende complexe pathologie het meeste expertise heeft. Om die reden zal dan ook niet noodzakelijk met steeds hetzelfde expertisecentrum samengewerkt worden. De gemeenschap van de reumatologen is relatief klein omdat er weinig reumatologen zijn. Het reumatologisch centrum binnen GZA is in verhouding groot.