Spoedgeneeskunde: Voorzieningen

campus Sint-Augustinus - route 136

campus Sint-Vincentius - route 101

Faciliteiten van de spoedafdeling

De dienst spoedgevallen van GZA Ziekenhuizen telt verschillende onderzoeks- en behandelkamers. De verpleegkundigen en artsen kunnen op een digitaal ruimteoverzicht zien welke patiënten in welke kamers zijn. Verder zien zij op een scherm een overzicht van alle aangemelde patiënten, hun letsels/klachten en urgentiecode, en welke zorgverleners gelinkt zijn aan welke patiënt.

De dienst is opgesplitst in een aantal zones. Zo is er bijvoorbeeld een zone voor kinderen en een zone voor tijdelijke hospitalisatie, waar je rustig kan verblijven tot je wordt overgebracht naar een kamer in het ziekenhuis. Afhankelijk van de aard en ernst van jouw probleem, kan het zijn dat wij je na een eerste contact vragen om plaats te nemen in de wachtzaal. Zodra je aan de beurt bent, begeleidt een verpleegkundige je naar een behandelruimte.

Onderzoeks- en behandelkamers van de dienst spoedgevallen

De meeste onderzoeks- en behandelkamers zijn multifunctioneel. Elk type patiënt kan in principe terecht op elke kamer. Afhankelijk van het letsel of de aandoening rollen de artsen en verpleegkundigen karren met het nodige materiaal naar binnen: gips, bloedprikbenodigdheden, verband enzovoort. Daarnaast zijn er enkele speciale onderzoeks- en behandelkamers:

  • Er is een aparte kamer voor hechtingen.
  • Er is een kinderzone (link naar het gedeelte over kinderen) met 2 onderzoekslokalen en een aparte wachtzaal.
  • Voor patiënten die mogelijk een besmettelijke ziekte hebben of patiënten die door hun onderliggende ziekte veel vatbaarder zijn voor infecties dan andere patiënten, zijn er de nodige isolatiemaatregelen.
  • Patiënten met grotere letsels of levensbedreigende aandoeningen worden opgevangen in een van de reanimatiekamers. Deze kamers zijn uitgerust met alle voorzieningen voor beademing en andere levensreddende apparatuur.

MUG (Mobiele Urgentiegroep)

De dienst spoedgevallen beschikt ook over een MUG (Mobiele Urgentiegroep) die uitrijdt als de ambulanciers ter plaatse geconfronteerd worden met levensgevaarlijke situaties waarbij meer specifieke medische kennis vereist is zoals een zwaar verkeersongeval, ernstige brandwonden, vergiftiging, ademhalingsnood, verdrinking, shock, coma, verwondingen door steek- of vuurwapens. De taak van de MUG bestaat erin om de patiënt te stabiliseren zodat we hem/haar naar het ziekenhuis kunnen vervoeren voor verdere verzorging.

Spoedgevallen ambulances