Thorax- en vaatheelkunde: Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 153

campus Sint-Vincentius - route 63

Voor welke behandelingen kan je terecht bij ons?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, tekent je arts het voor jou meest geschikte behandeltraject uit. De behandeling van spataders, de plaatsing van katheters en poortkatheters voor het toedienen van chemotherapie gebeuren in het dagziekenhuis.

Plaatsen van een thoraxdrain

Deze ingreep gebeurt meestal onder lokale verdoving waarbij we een buisje tussen twee ribben door tot in de pleurale holte schuiven. Deze drain wordt aan een zuigsysteem gekoppeld dat de lucht of het vocht afzuigt dat zich tussen de longen en de borstkaswand bevindt. Dit zorgt ervoor dat de long terug open komt. Zo nodig (bij bloeduitstorting, empyeem) kan de pleurale holte via de drain ook gespoeld worden.

Mediastinoscopie

Dit is een kijkoperatie via een incisie ter hoogte van de basis van de hals, boven het borstbeen. We nemen biopsies ter hoogte van de klieren langs de grote luchtwegen. Deze ingreep helpt bij het stellen van de juiste diagnose, het is geen behandeling.

VATS (Video Assisted Thoracic Surgery)

Deze kijkoperatie in de borstkasholte gebeurt steeds onder algemene narcose. Ze kan voor vele aandoeningen gebruikt worden, zoals bij de behandeling van:

  • klaplong: wegnemen van longblazen, verkleven van long met borstkaswand (talkage);
  • empyeem en hemothorax: uitzuiveren pleurale holte van besmet weefsel of bloedklonters;
  • biopsie longweefsel;
  • wegnemen uitzaaiing naar de long (metastasectomie);
  • behandeling van longtumor: lobectomie (wegnemen van een gedeelte van de long), wigexcisie (wegnemen tumoren), klieruitzuivering.
Open heelkunde: sternotomie-thoracotomie

Bij een sternotomie maken we de borstkasholte open doorheen het borstbeen, meestal voor de behandeling van mediastinale tumoren. Bij een thoracotomie maken we de borstkas open tussen de ribben, een klassieke toegang voor de behandeling van longtumoren.

Spataders: klassiek of met gebruik van laser

Bij ernstigere vormen van spataders worden bij een klassieke ingreep de spataders gestript via een kleine incisie in de lies. De spatader kunnen we ook met behulp van een laser dichtschroeien. Het grote voordeel van deze behandeling is dat ze minder pijnlijk is en de patiënt sneller herstelt dan bij een klassieke ingreep.

Katheters en poortkatheters plaatsen

Een katheter is een buisje dat we in een ader inbrengen om medicatie te kunnen toedienen (bv. bij chemotherapie) of om bloedstalen te nemen. In sommige gevallen plaatsten we een poortkatheter die gedurende langere tijd blijft zitten.

Dilatatie en stenting van slagaders en aders

Bij een dilatatie wordt de vernauwing in de slagader opengemaakt door middel van een ballon. Wanneer dit onvoldoende effect heeft, plaatsen we soms een stent om de slagader beter open te houden. Deze ingreep gebeurt door middel van een prik in de lies.

Klassieke operaties van slagaders

Dit zijn ingrepen waarbij de vernauwing ter hoogte van de slagader opengemaakt wordt via een grotere incisie (endarteriëctomie). Soms is het nodig dat het zieke segment van de slagader overbrugd wordt door middel van een buis gemaakt uit kunststof (ook wel een bypass genoemd).

Operatie van de sympaticusketen

De sympaticus(keten) is de zenuwstreng die verantwoordelijk is voor overmatig zweten aan de handen. Dit zweten kunnen we verhelpen via een open ingreep, maar meestal gebeurt dit via een kijkoperatie aan die zenuwstreng.