Thorax- en vaatheelkunde: Onderzoek en diagnose

campus Sint-Augustinus - route 153

campus Sint-Vincentius - route 63

Welke onderzoeken voeren we uit?

De dienst thorax- en vaatheelkunde hanteert een brede waaier aan moderne onderzoekstechnieken om een diagnose te kunnen stellen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

Vaatlabo (klinische, doppler- of duplexonderzoeken)

In het vaatlabo kan je terecht voor klinische, doppler- of duplexonderzoeken. Daarbij bekijken en/of onderzoeken we de bloedvaten en de bloeddoorstroming via een soort echografie. We doen nazicht van de buikslagader, slagaders van de ledematen, de halsbloedvaten, en hun overeenkomstige aders. Deze onderzoeken zijn pijnloos en duren zo’n 15 tot 20 minuten. De raadplegingen en technische onderzoeken van de bloedvaten worden ook in het vaatlabo uitgevoerd.

Vaatonderzoek bij open wonden, risicogroepen

Een probleem met de (slag)aders kan de genezing van bepaalde kwetsuren of aandoeningen bemoeilijken. Daarom doen we vaatonderzoek bij patiënten met open wonden, vaatonderzoek bij patiënten met risicofactoren (roken, hoge cholesterol, suikerziekte,…) en bij patiënten met een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten.

Accessmapping

Bij accessmapping kijken we de slagaders en aders bij kunstnierpatiënten na op het aanleggen van fistels – een kunstmatige verbinding tussen bijvoorbeeld een slagader en een ader om bij nierdialyse het aanprikken van de ader makkelijker te maken.