Urologie (Heelkunde van nier, blaas en urinewegen): Behandeling

campus Sint-Augustinus - route 147

campus Sint-Vincentius - route 113

Welke behandelingen bieden we aan op onze dienst?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, tekent je arts het voor jou meest geschikte behandeltraject uit. Urologen beschikken over heel wat manieren van behandelen, een operatie is niet altijd noodzakelijk. Heel wat aandoeningen kunnen we ook behandelen met behulp van medicijnen of technieken zoals een niersteenverbrijzelaar. Soms is een operatie wel de meest geschikte optie. Voor de meeste ingrepen bij urologie is een kort verblijf in het dagziekenhuis voldoende. Hieronder vind je een overzicht van enkele veelvoorkomende behandelingen binnen de urologie:

Steenverbrijzeling

Bij deze behandeling worden hoge intensiteit schokgolven doorheen het lichaam gestuurd die de nierstenen verbrijzelen.

Ureterorenoscopie

Tijdens de ureterorenoscopie zal je arts de steen in je urineleider met een dun instrument via de plasbuis en de blaas verbrijzelen. De steenfragmentjes kunnen met een klein tangetje of korfje verwijderd worden. Kleinere stukjes steen kan je zelf uitplassen.

Behandelingen voor goedaardige prostaatvergroting

Als geneesmiddelen niet (meer) werken bij patiënten met plasproblemen door prostaatvergroting, kan in onze dienst met behulp van lasertechnologie een kijkoperatie uitgevoerd worden (HOLEP procedure).

Behandelingen voor prostaatkanker

Indien de kanker beperkt is tot het orgaan waar hij ontstond (in dit geval de prostaat) bestaat er een behoorlijke kans op definitieve genezing. Bij voorkeur moet een kankerbehandeling weinig of geen bijwerkingen hebben, goed verdragen worden en een goede genezingskans bieden.

Juist bij prostaatkanker is het natuurlijk beloop zeer wisselend. Bij sommige mannen is de kanker agressief en kan snel tot uitzaaiingen leiden. Bij andere mannen heeft het kankerproces een zeer langzaam beloop, vaak zelfs zodanig dat de patiënt overlijdt zonder klachten of weet te hebben gehad van zijn kanker.

Als er geen sprake is van uitzaaiingen en de kanker zich nog alleen in de prostaat bevindt, dan bestaat de mogelijkheid de kanker te genezen met een lokale behandeling, waarbij we vooral denken aan heelkunde of bestraling. Is de prostaatkanker eenmaal uitgezaaid, dan kan overgegaan worden tot medicamenteuze behandeling (hormonale behandeling), waarbij onze dienst de beschikking heeft over de meest moderne en recente geneesmiddelen.

De dienst urologie beschikt over een up-to-date Da Vinci robotsysteem. Als we voor een minder ingrijpende behandeling kiezen bieden we brachytherapie aan.

Incontinentiebehandeling

Afhankelijk van de gestelde diagnose zijn er verschillend behandelingen mogelijk bij incontinentie. Zo kunnen er bekkenbodemspieroefeningen voorgeschreven worden, al of niet gecombineerd met medicatie. Veel vrouwelijke patiënten komen in aanmerking voor een eenvoudige ingreep, waarbij er via een kleine wonde een 'netje' of 'bandje' wordt aangebracht, om de urinebuis te ondersteunen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een kunstmatige sluitspier om urineverlies te voorkomen.

Blaasspoelingen met cytostatica

Met deze behandeling wordt de kans op terugkomen van blaasgezwellen kleiner.

Erectiestoornissen

Bij het behandelen van erectiestoornissen komt het er eerst en vooral op aan om er een gezonde levensstijl op na te houden met voldoende beweging. Indien nodig kan er ook aangepaste medicatie voorgeschreven worden. In heel specifieke gevallen kan er ook een penisprothese geplaatst worden.

Sterilisatie bij de man (vasectomie)

De zaadcellen worden gevormd in de teelbal. In de bijbal die tegen de teelbal aanplakt, worden de zaadcellen beweeglijk. Ze bewegen zich verder in de zaadleider. Deze zaadleider loopt langs de liesstreek naar de onderbuik achter de blaas. Daar mondt hij uit in de zaadblaasjes. Deze zaadblaasjes dienen als reservoir voor tijdelijke opslag van de zaadcellen. Ze worden er vermengd met prostaatvocht dat de nodige voedselproducten bevat (zoals fructose) om de zaadcellen in leven te houden en te voeden gedurende enige tijd wanneer ze buiten het organisme geloosd zijn. Op het ogenblik van een orgasme treedt de zaadlozing op: de zaadblaasjes en de prostaat trekken samen en stoten een groot deel van hun reservoir (zaadcellen en prostaatvocht) ritmisch langs de plasbuis of urethra naar buiten. Het volume van de zaadlozing is niet steeds hetzelfde: het gaat van1 tot 6 milliliter. De sterilisatie van de man bestaat erin aan beide zijden de zaadleiders te onderbreken ter hoogte van de balzak.