Urologie (Heelkunde van nier, blaas en urinewegen): Ons team

campus Sint-Augustinus - route 147

campus Sint-Vincentius - route 113

Ons team

De dienst urologie bestaat uit een groep verpleegkundigen waarvan een deel werkzaam is op de verpleegafdeling en een deel werkzaam in het operatiekwartier. De verpleegkundigen hebben een specifieke opleiding urologische verpleegkunde gevolgd. Dit houdt in dat zij dag en nacht alle urologische problemen zoals blaassondage, blaasspoelingen, stoma verzorging… perfect kunnen inschatten.

De groep vaste operatieverpleegkundigen krijgt continue bijscholing in moderne urologische technieken zoals robotica, laser, brachytherapie, … De artsengroep bestaat uit urologen die elk een specifieke urologische opleiding gevolgd hebben in vermaarde centra in binnen- en buitenland. Ze zijn ook allemaal lid van de European Board of Urology.